12.04.2019 | Ekenäs, Raseborg
Inspirera andra! Dela evenemang

Workshop med Helsingborgs stadsdirektör Palle Lundberg

Fungerande samspel mellan förtroendevalda och tjänsteinnehavare

Gör en satsning på utvecklingsarbetet i kommunen - samla ihop nyckelpersonerna från styrelse, fullmäktige och den operativa ledningen och kom och träffa Palle Lundberg en eftermiddag i april. Palle talar om varför alla behöver förändras och om det samspel mellan politisk och operativ ledning som möjliggör kommunens framgång.

Helsingborg har varit Sveriges IT-kommun 2015. 2016 utsågs staden till Årets Tillväxtkommun. 2017 duggade utmärkelserna tätt:  Sveriges miljökommun, Årets Nybyggarkommun och Sveriges Kvalitetskommun. I fjol utsågs staden på nytt till Sveriges miljökommun 2018.

Pådrivaren, inspiratören och förändringsledaren är stadsdirektören själv. Hur får han till det?

Vi jobbar med två teman:

Förändring börjar med att tackla rädslan för att göra fel.

Det finns alltid orsaker till förändringsmotstånd, och i kommunala organisationer handlar det enligt Palles erfarenhet ofta om en ingrodd rädsla för att göra fel. Hur har man i Helsingborg hanterat felrädslan i en stad som hade det ganska bra, där de flesta anställda inte såg något behov av utveckling? Inspirerande exempel och idéer, tid för att fundera och diskutera vad finländska kommuner kan göra.

Samspel mellan förtroendevalda och tjänsteinnehavare för kommunens bästa.

I Helsingborg sköter stadsdirektören “inrikespolitiken” och styrelseordförande “utrikespolitiken”. Palle reflekterar kring konflikter och möjligheter i samarbete mellan politisk och operativ ledning, ger exempel på hur man kan lösa knutar och komma överens om var målet är och vem som har vilken spelskjorta. Tid för att dela erfarenheter från olika kommuner och börja skissera på nya sätt att arbeta tillsammans i den egna kommunen.

Avslutningsvis fria diskussioner vid buffén.

Material

Program