Banner för Kvalitetsmässan 2022: den självklara mötesplatsen för offentlig sektor - 7-9 mars 2022 i Göteborg
14.12.2021 | online
Inspirera andra! Dela evenemang

Förskottsuppbörden 2022

För vem? Personer som ansvarar för löne- och skattefrågor i kommuner, samkommuner och kommunalförbund, kommunala affärsverk och bolag, samt församlingar.
Med vem? Karl-Johan Sigfrids, Oy Certima Ab

Utbildningen i Förskottsuppbörden 2022 ordnas även i år online den 14.12. kl 9-11.

PROGRAM

Ändringar i inkomstbeskattning och arbetsgivaravgifter 2022

 •   skatter och avgifter
 •    skatteavdrag
 •     arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift
 •     pensionsavgifter (privata sektorn) och arbetslöshetsavgifter

Förskottsinnehållning och källskatt 2022

 •  skattekort och verkställandet av förskottsinnehållning
 •   löner och ersättningar till utländska arbetstagare
 •  aktuellt om inkomstregistret

Kostnadsersättningar och förmåner 2022

 • skattefria resekostnadsersättningar
 • naturaförmåner
 • skattefria personalförmåner

Prissättning:

 • 150 euro (+moms)/person.
 • 5-10 deltagare från samma organisation: 600 euro (+ moms).
 • 11-20 deltagare från samma organisation: 971 euro (+ moms).
 • 21-30 deltagare från samma organisation: 1235 euro (+moms).

Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi. Enligt vår avanmälningspolicy är det avgiftsfritt att avboka till och med 30.11.2021. Efter det debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Det är även möjligt att ge sin plats vidare till en annan person från samma organisation. 

Intresserad av att delta?

Anmäl dig senast 30.11.2021

Anmäl dig

Evenemangsinfo

Plats Utbildning , online
Pris 150 euro (+moms)
Arrangör Finlands Kommunförbund
Anmälan 30.11.2021 - Anmäl online