Öppna Kommunförbundets webbplats
17.02.2021 | Webbinarium
Inspirera andra! Dela evenemang

Fördjupningskurs i offentlig upphandling

För vem? Upphandlande och föredragande tjänstemän som redan kan grunderna och vill fördjupa sig i ofta förekommande frågeställningar inom offentlig upphandling.
Med vem? Jurist Jonna Törnroos från Kommunförbundet och upphandlingschef Satu Wigren från Raseborgs stad.

På hösten 2020 ordnade vi Grunderna i upphandling, en tvådelad utbildning, där vi gick igenom upphandlingsprocessen – från upphandlingens planering till slutande av avtal.

På fördjupningskursen, som ordnas den 17.2.2021 kl. 9-12, dyker vi in i teman som val av anbudsgivare och jämförelsekriterier. Vi går också igenom situationer där anbudet har  fel och brister.

Teman vi behandlar:

Val av anbudsgivare: Hur får jag den bästa leverantören? Hur ska anbudsgivare som deltar i grupp eller använder underleverantörer meddela sina uppgifter? Hur använder jag referenser på rätt sätt?

Jämförelsekriterier och jämförelse av anbud: Vad ska jag tänka på då jag utarbetar jämförelsekriterier? Vilka är fallgroparna? Vad händer då nollanbud kommer in och vilka anbud tas med i jämförelsen? Några modeller på jämförelsetabeller presenteras också.

Anbud i överensstämmelse med anbudsförfrågan: Vi går igenom olika situationer där anbud har brister och fel. När kan jag be om komplettering? Hur frågar jag efter preciseringar och kompletteringar på rätt sätt?

Som föreläsare fungerar även denna gång jurist Jonna Törnroos från Kommunförbundet och upphandlingschef Satu Wigren från Raseborgs stad.

Prissättning

180 euro (+ moms 24%) per person.

Grupprabatt från samma organisation:

  • 5-10 deltagare från samma kommun kostar 720 euro (+ moms).
  • 11-20 deltagare från samma kommun kostar 1165 euro (+ moms). 
  • 21-30 deltagare från samma kommun kostar 1482 euro (+ moms).

Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi. Enligt vår avanmälningspolicy är det avgiftsfritt att avboka till och med 9.2.2021. Efter det debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Det är även möjligt att ge sin plats vidare till en annan person från samma organisation.

Intresserad av att delta?

Anmäl dig senast 09.02.2021

Anmäl dig

Evenemangsinfo

Plats , Webbinarium
Arrangör Finlands kommunförbund
Anmälan 09.02.2021 - Anmäl online