16.02.2022 | Online
Inspirera andra! Dela evenemang

Fördjupningskurs i offentlig upphandling

För vem? Upphandlande och föredragande tjänstemän som redan kan grunderna och vill fördjupa sig i ofta förekommande frågeställningar inom offentlig upphandling.
Med vem? Stadsombudsman Jonna Törnroos från Helsingfors stad och upphandlingschef Satu Wigren från Raseborgs stad.

På hösten 2021 ordnade vi Grunderna i upphandling, en tvådelad utbildning, där vi gick igenom upphandlingsprocessen – från upphandlingens planering till slutande av avtal.

På fördjupningskursen, som ordnas den 16.2.2022 kl. 9-12, dyker vi in i teman som val av anbudsgivare och jämförelsekriterier. Vi går också igenom situationer där anbudet har  fel och brister.

Teman vi behandlar:

Val av anbudsgivare: Hur får jag den bästa leverantören? Hur ska anbudsgivare som deltar i grupp eller använder underleverantörer meddela sina uppgifter? Hur använder jag referenser på rätt sätt?

Jämförelsekriterier och jämförelse av anbud: Vad ska jag tänka på då jag utarbetar jämförelsekriterier? Vilka är fallgroparna? Vad händer då nollanbud kommer in och vilka anbud tas med i jämförelsen? Några modeller på jämförelsetabeller presenteras också.

Anbud i överensstämmelse med anbudsförfrågan: Vi går igenom olika situationer där anbud har brister och fel. När kan jag be om komplettering? Hur frågar jag efter preciseringar och kompletteringar på rätt sätt?

Som föreläsare fungerar även denna gång stadsombudsman Jonna Törnroos från Helsingfors stad och upphandlingschef Satu Wigren från Raseborgs stad.

Prissättning:

Priset för deltagande på distans:

  • 180 euro (+moms) per person.
  • 5-10 deltagare från samma organisation: 720 euro (+ moms).
  • 11-20 deltagare från samma organisation: 1165 euro (+ moms).
  • 21-30 deltagare från samma organisation: 1482 euro (+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift, specialiserad på kommunala frågor.

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: koulutusinfo@fcg.fi. Det är avgiftsfritt att avboka till och med den 2 februari 2022.

Välkommen!

 

Intresserad av att delta?

Anmäl dig senast 02.02.2022

Anmäl dig

Evenemangsinfo

Plats Utbildning , Online
Pris Se ovanför
Arrangör FCG
Anmälan 02.02.2022 - Anmäl online