Öppna Kommunförbundets webbplats
18.02.2021 | Webbinarium
Inspirera andra! Dela evenemang

Tankesätt och verktyg till vardagen

Fenomenbaserad planering, styrning och arbete i kommuner

För vem? Alla kommunalt anställda.
Med vem? Kaisa Lähteenmäki-Smith, ledande sakkunnig på MDI.

Behöver din organisations olika sektorer och anställda lära sig att arbeta bättre tillsammans? Behöver er organisation bli effektivare? 

Utbildningen hålls torsdag 18.2.2021 kl. 9-11

Vårt samhälle kännetecknas av många förändringstrender som återspeglas i behovet av att arbeta, leda och förnya  i ett närmare tvärsektoriellt och fenomenbaserat samarbete.  

Debatten om fenomenbaserad planering och förvaltning har under de senaste åren väckt förhoppningar om ett bredare antagande av nya typer av systemiska, interaktiva och inkluderande arbetssätt. Många organisationer och nätverk har rullat upp ärmarna och börjat genomföra fenomenbaserade arbetssätt i praktiken, både inom ledarskap och samarbete för att frivilligt förnya verksamhet och verktyg för mer fenomenbaserade processer från budget till resultatstyrning. Kommunerna är starkt involverade i detta arbete, ofta uppfylls förutsättningarna för en systemisk och fenomenbaserad arbetskultur lättare i kommunerna än på statliga nivån.

En fenomenbaserad förvaltnings- och arbetskultur innehåller tre huvudsakliga löften som i bästa fall kan stöda förnyelse i en kommun, i en organisation, i ett nätverk eller i samhället som helhet:

  • Löfte om EFFEKTIVITET: Förmågan att stärka sammanhållningen mellan olika politikområden och delsystem i det samhälleliga problemlösningssystemet (t.ex. olika sektorer inom kommun eller förvaltningssektorn, samhällssektorer), vilket i sin tur kan öka förmågan att nå resultat och effektiviteten.
  • Löfte om KUNSKAPSUTVECKLING: Förmågan att göra orsakssamband mer synliga och rotade, vilket också kan öka transparensen och förbättra informations- och evidensbasen för politiken och förvaltningen.
  • Löfte om INKLUSION: Förmågan och potential att utveckla och genomföra mer öppen och dialogbaserad praxis, vilket kan vara ett mål i sig (genom att förstärka inkluderande arbetsmetoder), men bidrar också till att stärka acceptansen av offentlig politik, hur demokratiska system fungerar, social hållbarhet och framtidstro.

Mål:
Utbildningens mål: Att deltagarna förstår vad fenomenbaserad förvaltning kan betyda, vilka metoder och arbetssätt kan användas och hur arbetskulturen kan anpassas.

Genomförande:
Det här är en introduktion till fenomenbaserad förvaltning, teoretisk bakgrund med konkreta exempel. En två timmars utbildning. Utbildningen bygger på konkreta exempel från olika kommuner, organisationer och sektorer (t.ex. fenomen inom livskraft, innovation, utbildning, välfärd och social- och hälsosektorn). Ifall deltagarna önskar finns det möjlighet till flera utbildningstillfällen, där vi arbetar vidare med temat. 

Det finländska konsultbolaget MDI är specialiserat på utveckling inom den offentliga sektorn. Kaisa Lähteenmäki-Smith, doktor i statsvetenskap och ledande sakkunnig på MDI håller utbildningen. Kaisa har arbetat med regional, nationell och europeisk offentlig förvaltning och politikutvecklingsfrågor som forskare och utvärderare i Finland och internationella jämförelseländer sedan början av 2000-talet. De senaste åren har hon utvecklat nya lösningar för offentlig förvaltning och styrning på regerings-, ministerium- och kommunnivån, först vid statsrådets kansli och därefter vid Sitra (FOU, nya arbetssätt och metoder för samverkan mellan forskare och beslutsfattare, experimentell kultur och systeminriktad eller fenomenbaserad förvaltning och styrning).

 

Anmälan senast: 4.2.2020

Prissättning: 

Priset för deltagande på distans:

  • 150 euro (+moms)/person.
  • 5-10 deltagare från samma organisation: 600 euro (+ moms).
  • 11-20 deltagare från samma organisation: 971 euro (+ moms).
  • 21-30 deltagare från samma organisation: 1235 euro (+moms).
  • 31 eller fler från samma organisation: 1500 euro (+moms).
Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.
 
Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi. Enligt vår avanmälningspolicy är det avgiftsfritt att avboka till och med 3.2.2021. Efter det debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Det är även möjligt att ge sin plats vidare till en annan person från samma organisation.  
 

Välkommen med!

Intresserad av att delta?

Anmäl dig senast 04.02.2021

Anmäl dig

Evenemangsinfo

Plats , Webbinarium
Pris 150€ + moms. För grupprabatter se ovan.
Arrangör Finlands Kommunförbund
Anmälan 04.02.2021 - Anmäl online