Öppna Kommunförbundets webbplats
27.10.2020 | online
Inspirera andra! Dela evenemang

Ensamhet – vad kan kommunen göra?

Ofrivillig ensamhet kan påverka kroppen lika mycket som 15 cigaretter om dagen. Statistikcentralen (2018) visar till exempel att ungefär var femte ung person och var fjärde äldre person känner sig ensam. Under webbinariet diskuterar vi ensamhet, kan kommunen göra något?

WEBBINARIUM TISDAG 27.10.2020 kl. 14-16ish.

Ensamhet är en känsla som många redan känt innan våren, sedan kom corona och ensamhetskänslan förstärktes hos såväl unga som äldre. Vad borde  kommunerna göra för att förebygga ensamhet,  kan kommunerna göra något? Under webbinariet om ensamhet diskuterar vi detta.

Psykolog och psykoterapeut  Anna Bennich från Sverige börjar webbinariet och berättar om ensamhet. Anna är en uppskattad talare och nominerades 2017 till Årets Talare. Anna ger en allmän introduktion om hur ensamhet kan se ut, vilka uttryck den tar, vilka risker som finns för folkhälsan och sedan berättar hon vad hon önskar skulle göras mera av på samhällsnivå.

Sedan följer kommentarer och exempel från kommunfältet. Här hör vi:

  • Ville Sirviö, uppsökande ungdomsarbetare från Esbo stad
  • Gun-Lis Wollsten, ledare för vårdarbetare i Kyrkslätt kommun
  • Anne Salovaara-Kero, lokalpolitiker från Vasa stad (SFP)

Avslutningsvis håller vi öppen diskussion ifall deltagarna vill komma med kommentarer eller idéer. 

Evenemanget är avgiftsfritt, men kräver anmälan. Tillfället sponsras av Kommunalfonden och är en del av Kommunförbundets projekt Hållbar utveckling i Svenskfinland som tar avstamp i Agenda 2030 och FN:s 17 hållbarhetsmål. Denna gång tar vi avstamp i mål nr 3, God hälsa och välbefinnande.

Välkommen med!