21.03.2019 | Vasa
Inspirera andra! Dela evenemang

Håll dig uppdaterad - dataskyddet i skick!

Dataskyddslagen

Lagen om dataskydd träder i kraft under föråret 2019. Bekanta dig med den nya lagen och diskutera svåra case med Kommunförbundets ledande jurist Ida Sulin.

Innehåll och upplägg

Dataskyddslagen kompletterar EU:s dataskyddsförordning som trädde i kraft våren 2018. Dataskyddslagen ger bl.a. närmare regler om behandling av känsliga uppgifter och personuppgifter för vetenskapliga ändamål, regler om arkivering, visselblåsande och undantag från rätten att få reda på egna uppgifter, samt regler om sanktioner och böter vid felbehandling av personuppgifter.

Vad innebär den nya lagen? Ida Sulin, teamledare och ledande jurist vid Kommunförbundet berättar om dataskyddslagen.

Vad innebär lagen i praktiken? Diskutera i grupp under handledning av jurist. Inför utbildningen ställer deltagarna frågor som vi arbetar vidare med under utbildningens eftermiddag, i så kallade verkstäder. Deltagarna ordnar in sig i grupper som diskuterar svåra fall under handledning av Sulin. Skicka in de frågor som du vill diskutera på förhand till Kia.leidenius@kommunforbundet.fi.

På utbildningen ryms max 30 deltagare.

Program

9.00 Välkomstkaffe
9:15 Dataskyddslagen, föreläsning
11:30 Lunch
12:15 Verkstad, under handledning av Ida Sulin
14.00 Kaffe
14.20 Verkstaden fortsätter
16.00 Utbildningen slutar

Häng med på utbildningen och lär dig hur du ska agera så att det inte går som med dataskandalen i Sverige.

 Kontakt: Kia Leidenius 050 329 86 49, kurser@kommunforbundet.fi