Banner för Kvalitetsmässan 2022: den självklara mötesplatsen för offentlig sektor - 7-9 mars 2022 i Göteborg
01.02.2022 | Mariehamn
Inspirera andra! Dela evenemang

Heldagsutbildning i Mariehamn kring ekonomiska frågor

Budgetering, prognoser, uppföljning och automatiserad rapportering

För vem? Åländska tjänstepersoner som arbetar med kommunens ekonomi.
Med vem? Irene Malmberg, controller vid Borgå stads finansledning. Magnus Sandberg, förbundsdirektör på Ålands kommunförbund.

En fördjupning i åländska kommuners ekonomi:

Kl. 9.30 Öppning och inledning till dagens tema

Kl. 9.40-12 (kaffepaus ungefär kl. 10.30)

Budgetering, prognoser och ekonomisk uppföljning

 • Var hittar man information som stöd gällande t.ex. skatteintäkterna och deras utveckling, procentuella förändringar av kostnader och inkomster osv.?
 • Vilka kommunspecifika faktorer bör man bedöma och beakta när man använder färdiga verktyg som t.ex. skatteprognosfiler?
 • Vad bör man beakta gällande verksamheten och den allmänna utvecklingen i budgeten, prognoserna och uppföljningen?
 • Vilka mätare kan vara bra att följa upp? (Tips från förnyandet av ekonomirapporteringen i Borgå.)

Kl. 12-13 Lunch

Kl. 13-16.30 (kaffepaus ungefär kl. 14.30)

Den automatiserade ekonomiska rapporteringen

 • Vad innebär informationskraven i Aura-handboken?
 • Hur kan man beakta kraven genom bokföringsstrukturen och konteringsplanen?
 • Hurdana periodiseringar behövs göras för rapporteringen?
 • Vad betyder rapporteringen för de bokföringsmässiga tidtabellerna?

Jämförelse av kostnader

 • Varför lönar det sig att göra jämförelser (både intern och extern)?
 • Hur väljer man referensgruppen för extern jämförelse?
 • Var hittar man information och verktyg för jämförelser?
 • Vad utgör osäkerhetsmoment och vilka faktorer försvagar jämförbarheten?

Kl. 16.30 Avslutning

 

Prissättning:

250 euro + moms (inkluderar föreläsningar, utbildningsmaterial, lunch och kaffe/teservering).

Deltagaravgiften inkluderar ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift, specialiserad på kommunala frågor.

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till koulutusinfo@fcg.fi. Det är avgiftsfritt att avboka till och med måndagen den 17 januari 2022.

Anmälan senast måndagen den 17 januari 2022.

Välkommen!

Intresserad av att delta?

Anmäl dig senast 17.01.2022

Anmäl dig

Evenemangsinfo

Plats Hotell Arkipelag, Strandgatan 35, Mariehamn
Pris 250 euro + moms
Arrangör FCG (Finnish Consulting Group)
Anmälan 17.01.2022 - Anmäl online