Öppna Kommunförbundets webbplats
19.01.2021 | Webbinarium
Inspirera andra! Dela evenemang

Bokslut, bokföring samt övrigt aktuellt inom kommunalekonomin

För vem? Ekonomiansvariga i kommuner och samkommuner.
Med vem? sakkunnig Benjamin Strandberg, Kommunförbundet och OFGR Martin Slotte, KPMG.

Fokus i denna utbildning är det kommande bokslutet och vad som ska beaktas i detta.

Utbildningen hålls i år tisdagen 19.1.2021 kl. 9-12.

För åländska anställda finns en egen utbildning, som hittas här. 

PROGRAM

9.00  Aktuellt om kommunalekonomin, Benjamin Strandberg, Finlands Kommunförbund

  • Det allmänna ekonomiska läget och utsikter för de kommande åren
  • Kommunallagens bestämmelser om ekonomi preciseras
  • Aktuellt om den automatiserade ekonomirapporteringen

10.30-10.45  Paus

10.45  Bokslutet 2020 samt aktuellt inom bokföringen, Martin Slotte, KPMG

  • Uppdaterade allmänna anvisningar
  • Utlåtanden från Bokföringsnämndens kommunsektion
  • Övrigt aktuellt inom bokföringen

12.15 Dagen avslutas

 

Prissättning

Priset för deltagande på distans:

  • 180 euro (+moms) per person.
  • 5-10 deltagare från samma organisation: 720 euro (+ moms).
  • 11-20 deltagare från samma organisation: 1165 euro (+ moms).
  • 21-30 deltagare från samma organisation: 1482 euro (+moms).

Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.

Välkommen med!