Öppna Kommunförbundets webbplats
21.01.2021 | Webbinarium
Inspirera andra! Dela evenemang

Bokslut, bokföring samt övrigt aktuellt inom kommunalekonomin för Åland

För vem? Ekonomiansvariga i åländska kommuner och kommunalförbund.
Med vem? Benjamin Strandberg, Kommunförbundet och Martin Slotte, KPMG.

Fokus i denna utbildning är det kommande bokslutet och vad som ska beaktas där.

Utbildningen hålls i år torsdagen 21.1.2021 kl. 9-12.

PROGRAM

9.00  Aktuellt om kommunalekonomin, Benjamin Strandberg, Finlands Kommunförbund

  • Det allmänna ekonomiska läget och utsikter för de kommande åren
  • Genomgång av kommunernas skatteredovisningssystem
  • Aktuellt om den automatiserade ekonomirapporteringen

10.30-10.45  Paus

10.45  Bokslutet 2020 samt aktuellt inom bokföringen, Martin Slotte, KPMG

  • Uppdaterade allmänna anvisningar
  • Utlåtanden från Bokföringsnämndens kommunsektion
  • Övrigt aktuellt inom bokföringen

12.15 Dagen avslutas

 

Prissättning

Priset för deltagande på distans:

  • 180 euro (+moms) per person.
  • 5-10 deltagare från samma organisation: 720 euro (+ moms).
  • 11-20 deltagare från samma organisation: 1165 euro (+ moms).
  • 21-30 deltagare från samma organisation: 1482 euro (+moms).

Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.

Välkommen med!