22.01.2019 | Mariehamn
Inspirera andra! Dela evenemang

Bokslut, bokföring och budgetering i kommuner och kommunalförbund

Kursen riktar sig till ekonomi- och redovisningspersonal i kommuner och
kommunalförbund, samt övriga intresserade.
Föreläsare: Martin Slotte, Benjamin Strandberg och Magnus Sandberg.

Under kursen behandlas bokföringsnämndens allmänna anvisningar, kommande lagändringar m.m.

PROGRAM

8.45  – Välkomstkaffe
9.00  – Dagen öppnas

9.15

 • Allmänna ekonomiska läget
 • Skatteprognoserna
 • Beskattningens flexibla verkställande
 • Landskapsreformens verkningar
 • Kommande lagändringar som berör ekonomiförvaltningen:
  – statistiken
  – automatiserad ekonomirapportering (2020-2021)
  – uppdaterad JHS + bilaga nr 4
 • Övrigt
  – direktiv om nätfakturering

Benjamin Strandberg, sakkunnig, Finlands Kommunförbund

11.15

 • Dagsläget för struktur- och organisationsreformer på Åland
 • Ålands kommunallag 20 år – utvecklingsbehov och reflektioner
 • Landskapsandelar samt kompensationer 2018 och 2019
 • Gemensam upphandling av ekonomisystem

Magnus Sandberg, förbundsdirektör, Ålands Kommunförbund

12.15   Lunch

13.15

 • Aktuellt från bokföringsnämndens kommunsektion
 • uppdaterade anvisningar, t.ex. miljö, affärsverk, finansieringsanalys
 • nya utlåtanden 117 och 118

14.30  – Eftermiddagskaffe

Marknadsbaserad prissättning

 • revisorns iakttagelser
 • budgetering
 • bokslut
 • intern kontroll

Martin Slotte, OFR- och CIA-revisor, KPMG

Frågor och diskussion

16.00  –  Dagen avslutas