28.09 - 29.09.2021 | online
Inspirera andra! Dela evenemang

Bli bättre på projektledning

För vem? Kommunala tjänsteinnehavare som arbetar med projektledning.
Med vem? Svenska konsultbolaget Peter & Partner Utbildning.

Utbildningen hålls online 28-29.9.2021 kl. 9-16 båda dagarna. 

Arbetar du med projektledning och vill bli bättre på processen? Deltagarna får med sig praktiska tips, metoder och verktyg som kan appliceras i den dagliga verksamheten. Välkommen med på en heltäckande utbildning i projektledning. Max 12 deltagare ryms med.

Program:

Projektmetodikens grunder, struktur och uppbyggnad
• Skillnader mellan att arbeta i projektform och i en linjeorganisation, när det är lämpligt med projektform och vilka möjligheter och utmaningar det innebär.
• Hur en projektmodell kan vara utformad och vilka faser som ingår
• En checklista för vad du ska tänka på innan du startar ditt projekt

Inledningsfasen – från projektidé till projektdirektiv
• Projektidén och hur ett projekt initieras
• Att genomföra en förstudie utifrån behov, nyttovärden och effekter
• Hur du gör krav- och intressentanalyser
• Formulering av mål med ett projekt

Planeringsfasen – att skapa en projektplan med dess olika delar
• Att skapa en aktivitetsstruktur och koppla aktiviteter till målen
• Ta fram tidsplaner
• Att förstå och analysera risker
• Att bemanna och skapa en projektorganisation
• Rutiner för kommunikation i projektet
• Budgetering

Genomförandefasen
• Vad som behöver hanteras under ett projekts genomförande, som till exempel leveranser, styrning, uppföljning och ändringar

Avslut och uppföljning
• Rutiner för att avsluta och lämna över projektets resultat

Under utbildningen arbetar du tillsammans med andra deltagare i grupper med ett fiktivt projekt, med alla dess olika beståndsdelar från idé till leverans. Fokus ligger dock på projektets viktigaste del – den planerande fasen.

Utbildningen är lärarledd, där kortare teoretiska föreläsningar varvas med mer praktiska diskussioner och övningar baserade på deltagarnas egna erfarenheter och mål. Utbildaren använder väl utvecklad pedagogik baserad på problembaserat lärande och har alltid gedigen praktisk erfarenhet av ämnesinnehållet.

Föreläsare:

Peter & Partner Utbildning AB bildades sommaren 2009 av Peter Davidson och Peter Elm som äger och driver företaget. Båda har över 20 års erfarenhet av att utveckla medarbetare, ledare, projektledare och företag inom såväl privat näringsliv som ”politiskt” styrda organisationer. De är idag  fyra personer inom Peter & Partner samt ytterligare 10-tal nära knutna externa utbildare i vårt ”team”.  Kontoren finns i Stockholm, Karlskrona och Jönköping.

Prissättning:

440 euro (+ moms 24%) per person. 

Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget. Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi. Enligt vår avanmälningspolicy är det avgiftsfritt att avboka till och med den 27 augusti 2021. 

Anmälan har öppnat!

Max 12 deltagare ryms med. 

Intresserad av att delta?

Anmäl dig senast 21.09.2021

Anmäl dig

Evenemangsinfo

Plats Utbildning , online
Pris 440€+ moms
Arrangör Finlands Kommunförbund
Anmälan 21.09.2021 - Anmäl online