28.09 - 13.10.2021 | Online
Inspirera andra! Dela evenemang

Save the date

Barnens rättigheter i kommunen genom nationella barnstrategins glasögon

För vem? Personal inom kommunens olika sektorer som i praktiken ska jobba med att genomföra den nationella barnstrategin exempelvis personal från småbarnspedagogiken, grundskolan, barnrådgivningen, familjeservicen, socialvården inklusive barnskyddet, kultur-, sport och fritidsverksamheten samt planeringen av bl a lekparker och friluftsområden.

Med vem?
Ulrika Krook, jur.mag, VH, universitetslärare på Soc & Kom/ Helsingfors universitet
Annika Puustinen, vikarierande speciallärare inom småbarnspedagogik, tidigare viceföreståndare, HYH, masterutbildning inom det sociala området
Annika Korpela, jur.mag., Kommunförbundet
Övriga utbildare bekräftas senare

Barnrätt är mer än barnskydd

Utbildningen hålls:
Del 1: 28.9.2021 kl.13-15.30
Del 2: 13.10.2021 kl.13-15.30

I februari publicerades Finlands första nationella barnstrategi. Målet är att genom strategin skapa ett genuint barn- och familjevänligt Finlands där barnens rättigheter respekteras. Kunskap om barns rättigheter och framförallt FN:s konvention om barnets rättigheter är central för genomförandet.

Denna utbildning ger deltagarna rättsliga verktyg för att påbörja arbetet med att förvekliga barnstrategin och arbeta med barnens rättigheter i verksamheten. Vi tittar också på argument varför kommunen behöver satsa på barnens rättigheter och förvekligandet av nationella barnstrategin i den egna kommunens verksamhet. Förutom den teoretiska delen får deltagarna ta del av praktiska exempel på hur barnrätten kan genomföras i den dagliga verksamheten. Under den andra utbildningsdagen ges deltagarna möjlighet att diskutera och reflektera kring möjliga idéer till tväradministrativa arbetssätt.

Under utbildningen får deltagarna bl a svar på följande frågor: Vad döljer sig bakom barnkonventionens principer barnets bästa och jämlikhet samt barnets rätt till utveckling? Hur hänger barnkonventionen ihop med den nationella lagstiftningen och olika sektorers anvisningar? Hur syns det i den nationella barnstrategin? Varför behövs en viss förståelse för det rättsliga tankesättet? Går det att stärka barnens kunskap om deras rättigheter på ett naturligt sätt i den dagliga verksamheten? Går det att använda sig av juridiska motiveringar för att få resurser för genomförandet av strategin? Kan det bli billigare i längden för kommunen att jobba utifrån barnbudgetering? 

Det detaljerade programmet  publicerar vi i juni. Då öppnar vi också anmälningsblanketten.

Prissättning:

Priset för deltagande på distans:

170 euro (+moms)/person.
5-10 deltagare från samma organisation: 680 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma organisation: 1100 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma organisation: 1400 euro (+moms).
31 eller fler från samma organisation: 1700 euro (+moms).
Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi. Enligt vår avanmälningspolicy är det avgiftsfritt att avboka till och med 22.10.2021.

Välkommen med!

 

Evenemangsinfo

Plats Utbildning , Online
Arrangör Finlands kommunförbund