28.09 - 13.10.2021 | Online
Inspirera andra! Dela evenemang

Barnens rättigheter i kommunen ur den nationella barnstrategins synvinkel

För vem? Personal inom kommunens olika sektorer som i praktiken ska jobba med att förverkliga den nationella barnstrategin, exempelvis från småbarnspedagogiken, grundskolan, barnrådgivningen, familjeservicen, socialvården inklusive barnskyddet, kultur-, sport och fritidsverksamheten samt planeringen av bl a lekparker och friluftsområden.

Med vem?
Ulrika Krook, jur.mag, VH, universitetslärare på Soc & Kom/ Helsingfors universitet
Annika Puustinen, vikarierande speciallärare inom småbarnspedagogik, tidigare viceföreståndare, HYH, masterutbildning inom det sociala området
Annika Korpela, jur.mag., Kommunförbundet
Markku Rimpelä, strategidirektör, Tavastehus stad

Barnrätt är mer än barnskydd

Utbildningen hålls:
Del 1: 28.9.2021 kl.13-15.30
Del 2: 13.10.2021 kl.13-15.30

I februari publicerades Finlands första nationella barnstrategi. Målet är att genom strategin skapa ett genuint barn- och familjevänligt Finland där barnens rättigheter respekteras. Kunskap om barns rättigheter och framförallt FN:s konvention om barnets rättigheter är central för genomförandet.

Denna utbildning ger deltagarna rättsliga verktyg  att påbörja arbetet med förverkligandet av barnstrategin och att arbeta för barnens rättigheter. Vi tittar också på  varför kommunen behöver satsa på barnens rättigheter och förverkligandet av den  nationella barnstrategin i den egna kommunens verksamhet. Förutom den teoretiska delen får deltagarna ta del av praktiska exempel på hur barnrätten kan genomföras i den dagliga verksamheten. Under den andra utbildningsdagen ges deltagarna möjlighet att diskutera och reflektera kring möjliga idéer till tväradministrativa arbetssätt.

Under utbildningen får deltagarna bl a svar på följande frågor: Vad döljer sig bakom barnkonventionens principer om barnets bästa samt  rätt till jämlik behandling och möjligheter att utvecklas.  Hur hänger barnkonventionen ihop med den nationella lagstiftningen samt olika sektorers anvisningar? Hur syns detta i den nationella barnstrategin? Varför behövs en viss förståelse för det rättsliga tankesättet? Går det att stärka barnens kunskap om sina rättigheter på ett naturligt sätt i den dagliga verksamheten? Går det att använda sig av juridiska motiveringar för att få resurser för genomförandet av strategin? Kan det bli billigare i längden för kommunen att jobba utifrån barnbudgetering? 

Program:

28.9.2021 kl.13-15.30, del 1

13.00 – 13.05 Välkomsthälsning samt introduktion
Lena Sjöblom, sakkunnig, Kommunförbundet

13.05 – 13.15 Interaktivt inslag
Ulrika Krook, jur.mag, VH, universitetslärare på Soc & Kom/ Helsingfors universitet

13.15 – 14.00 Vad är barnrätt, barnrättens principer och barnkonventionen
Ulrika Krook
• Barnets bästa, rätten till utveckling, diskriminering och ojämlikhet, rätt att bli hörd, rätt till skydd
• Kopplas till den nationella barnstrategin bl a den rättsliga grunden för barnstrategin. Vad   betyder det att barnstrategin är rättighetsbaserad?
• Vad är rättsliga källor och vad är andra former av anvisningar
• Vi tittar på barnrättskommitténs kommentarer

14.00 – 14.10 Paus

14.10 – 14.30 Barnets relationer till andra barn och kamrater, småbarnspedagogik och utbildning ur ett barnrättsligt perspektiv
Ulrika Krook

14.30 – 15.05 Praktiska exempel på genomförandet av barnrätten inom småbarnspedagogiken
Annika Puustinen, vikarierande speciallärare inom småbarnspedagogik, tidigare viceföreståndare, HYH, masterutbildning inom det sociala området

15.05 – 15.30 Frågor och diskussion

15.30 Dagen avslutas

Inför andra utbildningsdelen lyssnar deltagarna på en podd eller alternativt läser en text.

13.10.2021 kl.13-15.30, del 2

13.00 – 13.05 Introduktion
Lena Sjöblom, sakkunnig, Kommunförbundet

13.05 – 14.00 Social- och hälsovårdstjänster.  Introduktion till tväradministrativt arbete
Ulrika Krook

14.00 – 14.20 Tväradministrativ gruppövning/diskussion
Ulrika Krook

14.20 – 14.35 Genomgång
Ulrika Krook

14.35 – 14.50 Praktiskt exempel: Barnvänlighet som en hörnsten i kommunens strategi – vägen dit, praktiska exempel från Tavastehus stad
Strategidirektör Markku Rimpelä, Tavastehus stad

OBS! Markku Rimpelä föreläser på finska, men utbildningsmaterialet (som skickas ut till deltagarna någon dag före kursen) är på svenska och frågor och kommentarer kan gärna framföras på svenska.

14.50 – 15.10 Ekonomiskt exempel:  Förebyggande arbete inom barnskyddet
Annika Korpela, jur.mag, Kommunförbundet

15.00 – 15.10 Fritid och intressen
Ulrika Krook

15.10-15.30 Frågor och diskussion

15.30 Dagen avslutas

Prissättning:

Priset för deltagande på distans:
170 euro (+moms)/per person per avsnitt.
5-10 deltagare från samma organisation: 680 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma organisation: 1100 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma organisation: 1400 euro (+moms).
31 eller fler från samma organisation: 1700 euro (+moms).

Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi. Enligt vår annulleringspolicy är det avgiftsfritt att avboka till och med 21.9.2021.

Välkommen med!

 

Intresserad av att delta?

Anmäl dig senast 21.09.2021

Anmäl dig

Evenemangsinfo

Plats Utbildning , Online
Arrangör Finlands kommunförbund
Anmälan 21.09.2021 - Anmäl online