12.11.2019 |
Inspirera andra! Dela evenemang

Att ordna funktionshinderservice

För att en upphandling ska bli lyckad är det viktigt att socialarbetarna känner till lagen om upphandling och att upphandlarna förstår socialarbetarna. Detta webbinarium är riktat till båda målgrupperna. Under en förmiddag går vi igenom serviceprosessen, klientens delaktighet samt hur man ordnar funktionshinderservice genom upphandlingen. Vi lär oss också om användningen av servicesedlarna och om personlig budget inom funktionshinderservicen.

Som föreläsare fungerar specialist Martina Nygård från THL, jurist Jonna Törnroos från Kommunförbundet, samt universitetslärare Ulrika Krook.
Program

Kl. 9 – 10 Klientens delaktighet och serviceprocessen

Martina Nygård, specialist och leg. socialarbetare på THL berättar om vikten av delaktighet och om metoder som THL har jobbat med i olika projekt, samt om serviceplanen och vikten av dess betydelse i början av processen. För att en upphandling ska bli rätt är det viktigt att även bedömningen blir rätt.

Martina har en lång erfarenhet av socialt arbete inom funktionhinderservice. För tillfället jobbar hon på ett delaktighetsprojekt, där man tillsammans med klienterna utvecklat delar av funktionshinderservicen och prövat fram olika metoder som kan hjälpa klienterna att bli mer delaktiga och hörda i sin sak. Delaktighet är till stort en fråga om attityd.

Kl. 10 – 11.30 Ordnande av funktionshinderservice genom upphandling

Jonna Törnroos, VH och jurist på Finlands Kommunförbund, berättar hur en högklassig upphandling av funktionshinderservice kan göras. Hon går igenom vilka bestämmelser och tröskelvärden som ska tillämpas, hur serviceanvändarna kan beaktas i upphandlingen, vilka krav kan som kan ställas samt hur upphandlingen ska genomföras.

Jonna har jobbat på Kommunförbundets juridiska enhet i snart tio år. Till Jonnas arbetsuppgifter hör bland annat juridisk rådgivning till kommunerna i upphandlingsjuridiska och kommunalrättsliga frågor.

Kl. 11.30-12.30 Alternativa verkställighetsformer – servicesedlar och personlig budget inom funktionshinderservicen

Ulrika Krook, universitets lärare, jur.kand och VH på Soc&kom berättar om användningen av servicesedlar och personlig budget inom funktionshinderservicen. Behöver det finnas alternativ till den service som kommunen producerar själv? Räcker det med att personlig assistans erbjuds enbart så att personen själv är arbetstagare? Bland annat de här frågorna svarar Ulrika på under sin föreläsning.

Ulrika har lång erfarenhet från arbete inom funktionshindersektorn och har under flera års tid fungerat som expert på funktionshinderrätt. För tillfället arbetar Ulrika främst med att undervisa social- och hälsovårdsrätt för blivande svenskspråkiga socialarbetare och samhällsvetare. Hon är också medlem i juristgruppen för THL:s elektroniska handbok om funktionshinderservice och den svenskspråkiga terminologigruppen inom THL.

Välkommen med!

Pris: 180 euro (+ moms)

Grupprabatt ges enligt följande om deltagarna är från samma kommun/organisation är:
4 eller fler. Pris 720 euro (+ moms)
11 eller fler. Pris 1200 euro (+moms)
21 eller fler. Pris 1500 euro (+moms)
31 eller fler. Pris 1800 euro (+moms)

Intresserad av att delta?

Anmäl dig senast 29.10.2019

Anmäl dig

Evenemangsinfo

Plats Webbinarium ,
Pris 180 € + moms. Deltagaravgiften inkluderar kursmaterial och fyra nummer av tidningen Kommuntorget.
Arrangör Kommunförbundet
Anmälan 29.10.2019 - Anmäl online