18.09.2019 | Webbinarium
Inspirera andra! Dela evenemang

Att ordna funktionshinderservice

För att en upphandling ska bli lyckad är det viktigt att socialarbetarna känner till lagen om upphandling och att upphandlarna förstår socialarbetarna. Detta webbinarium är riktat till båda målgrupperna. Under en förmiddag går vi igenom serviceprosessen, klientens delaktighet samt hur man ordnar funktionshinderservice genom upphandlingen.
Som föreläsare fungerar specialist Martina Nygård från THL, jurist Jonna Törnroos från Kommunförbundet, samt universitetslärare Ulrika Krook.
Preliminärt program

Kl. 9 – 10 Klientens delaktighet och serviceprocessen

Martina Nygård, specialist och leg. socialarbetare på THL berättar om vikten av delaktighet och om metoder som THL har jobbat med i olika projekt, samt om serviceplanen och vikten av dess betydelse i början av processen. För att en upphandling ska bli rätt är det viktigt att även bedömningen blir rätt.

Martina har en lång erfarenhet av socialt arbete inom funktionhinderservice. För tillfället jobbar hon på ett delaktighetsprojekt, där man tillsammans med klienterna utvecklat delar av funktionshinderservicen och prövat fram olika metoder som kan hjälpa klienterna att bli mer delaktiga och hörda i sin sak. Delaktighet är till stort en fråga om attityd.

Kl. 10 – 11.30 Ordnande av funktionshinderservice genom upphandling

  • allmänt såsom tröskelvärden och upphandlingsförfaranden
  • lämplighetskriterier och minimumkrav
  •  val av serviceleverantör

Jonna Törnroos, jurist, Finlands Kommunförbund

Kl. 11.30-12.30 Använding av servicesedlar och personlig budget

Ulrika Krook, universitetslärare, Svenska social- och kommunalhögskolan vid HU

Välkommen med!

Pris: 180 euro (+ moms)

Grupprabatt ges enligt följande om deltagarna är från samma kommun/organisation är:
4 eller fler. Pris 720 euro (+ moms)
11 eller fler. Pris 1200 euro (+moms)
21 eller fler. Pris 1500 euro (+moms)
31 eller fler. Pris 1800 euro (+moms)

Intresserad av att delta?

Anmäl dig senast 06.09.2019

Anmäl dig

Evenemangsinfo

Plats , Webbinarium
Pris 180 € + moms. Deltagaravgiften inkluderar kursmaterial och fyra nummer av tidningen Kommuntorget.
Arrangör Kommunförbundet
Anmälan 06.09.2019 - Anmäl online