16.11 - 23.11.2021 | Online
Inspirera andra! Dela evenemang

Arbetstidsdag: AKTA, SOTE, UKTA (del G)

För vem? Utbildningen riktar sig till chefer och övriga som jobbar med arbetstidsfrågor.
Med vem? Arbetsmarknadsombudsman Canelia Westman, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Del 1: tisdagen den 16 november kl. 9.30 – 13.30
Del 2: tisdagen den 23 november kl. 9.30 – 13.30

I november ordnar vi två utbildningar om kollektivavtal . I denna utbildning fördjupar vi oss  i avtalsvillkoren gällande arbetstid, som gäller på fastlandet.

Se utbildningen om semestrar här.

Del 1: 16.11. kl. 9.30-13.30

9.30 Utbildningen börjar

Teman vi behandlar:
• Viktiga bestämmelser
• Tillämpliga bestämmelser i arbetstidslagen
• Möjlighet till lokala avtal
• Arbetsgivarens arbetsledningsrätt i arbetstidsfrågor
• Effektiv användning av arbetstid
• Vad kostar arbetet?
• Val av arbetstidsform
• Val av lämplig längd på utjämningsperioden
• Arbetsavtalet och arbetstiden
• Vad räknas som arbetstid?
– vilotider
– läkarundersökningar
– kurser
– restid
• Beredskap
• Planering av arbetsskiftsförteckningen
– arbetstidsbokföring
– arbetsskiftsförteckningen
– ändringar i arbetsskiftsförteckningen
– att beakta i planeringen av arbetsskiftsförteckningen (bl.a. vilotider)
• Särdrag i SOTE-avtalet (gäller periodarbetstid)

11.30 – 12.15 Lunch

12.15 Ovanstående tema fortsätter

13.30 Utbildningen avslutas

Del 2: 23.11. kl. 9.30 – 13.30

9.30 Utbildningen börjar

Teman vi behandlar:
• Meids- och övertidsgränser i olika arbetstidsformer
o räkneövningar och exempel
• Flexibel arbetstid
• Arbetstidsbank
• Maximiantal arbetstimmar

11.30 – 12.15 Lunch

12.15 Ovanstående tema fortsätter

13.30 Utbildningen avslutas

Föreläsare:
Canelia Wessman
fungerar som arbetsmarknadsombudsman på Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT. KT förhandlar och avtalar om de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen med de huvudavtalsorganisationer som representerar de anställda, samt bevakar kommunarbetsgivarnas intressen.

Canelia jobbar med anställningsfrågor inom social- och hälsovården samt småbarnspedagogiken. För stunden jobbar hon bl.a. som ordförande för samarbetsgruppen för småbarnspedagogiken.

Prissättning:

Grundpris per deltagare: 210 euro + moms 24% per avsnitt.

Grupprabatt om flera deltagare jobbar i samma kommun eller organisation:

5-10 personer/840 euro + moms
11-20 personer/1359 euro + moms
Över 20 deltagare/1729 euro + moms
Över 30 deltagare/ 2100 euro + moms

Deltagare som är med i både utbildningsdelarna (16.11 och 23.11) får automatiskt 15 procent rabatt på det totala priset.

Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi. Enligt vår avanmälningspolicy är det
avgiftsfritt att avboka till och med 9.11.2021.

Välkommen med!