01.12.2021 | online
Inspirera andra! Dela evenemang

Ändringssökande och påföljdsframställningar i offentlig upphandling

För vem? Kommunala tjänsteinnehavare och förtroendevalda som arbetar med offentlig upphandling.
Med vem? Advokat Teemu Suominen, Advokatbyrå Reims & Co Ab.

Utbildningen hålls online onsdagen 1.12.2021 kl. 9-11.30.

När ett upphandlingsbeslut klandras bör kommunen fatta några viktiga beslut. Är det skäl att göra självrättelse eller invänta dom från marknadsdomstolen? Vilka handlingar kan ges till den klandrande? Hur påverkar ändringssökande ingående  av kontrakt?

Denna utbildning ger tjänsteinnehavarna en bra grund att föregripa de olika rättsmedel som anbudsgivarna har till sitt förfogande och att koordinera marknadsdomstolsprocessen. Därtill behandlas Konkurrens- och konsumentverkets tillsyn av olagliga direktupphandlingar.

Program:

  • Skillnader mellan upphandlingsrättelse och besvär
  • Vem får söka ändring
  • Tid för ändringssökande
  •  Hur ändringssökande påverkar slutande av kontrakt
  •  Tillfällig organisering av nödvändiga upphandlingar
  •  Påföljderna för fel i upphandlingsförfarandet
  •  KKVs (på Åland: Upphandlingsinspektionen) tillsyn av direktupphandlingar 
  •  Offentlighetsfrågor i samband med ändringssökande

Utbildningen gäller både fastlandet och Åland.

Föreläsare:

Teemu Suominen är advokat och arbetar på Advokatbyrå Reims & Co Ab.

Prissättning:

175 euro (+ moms 24%) per person.

Grupprabatt från samma organisation:

5-10 deltagare från samma kommun kostar 700 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma kommun kostar 1132 euro (+ moms). 
21-30 deltagare från samma kommun kostar 1441 euro (+ moms).
Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi. Enligt vår avanmälningspolicy är det avgiftsfritt att avboka till och med 24.11.2021. Efter det debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Det är även möjligt att ge sin plats vidare till en annan person från samma organisation.

Intresserad av att delta?

Anmäl dig senast 30.11.2021

Anmäl dig

Evenemangsinfo

Plats Utbildning , online
Pris Se ovanför.
Arrangör Finlands Kommunförbund
Anmälan 30.11.2021 - Anmäl online