Öppna Kommunförbundets webbplats
26.01.2021 | Webbinarium
Inspirera andra! Dela evenemang

Vad diskuterar riksdagen om under våren?

Ändringar i kommunallagen

För vem? Alla som jobbar med förvaltning och ekonomi.
Med vem? Arto Sulonen, ledande jurist vid Finlands Kommunförbund.

Riksdagen förväntas ta beslut om förändringar i kommunallagen under våren 2021. Ledande juristen Arto Sulonen berättar om vilka saker som torde förändras, och svarar på deltagarnas frågor.

Tisdagen den 26 januari kl 9-11:

Förvaltning:

 • Direktörsavtalet med kommundirektören överförs helt och hållet till kommunstyrelsens beslutanderätt.
 • I samkommunens grundavtal kan man avstå från den politiska proportionalitetsprincipen i sammansättningen av samkommunens organ.
 • Förvaltningsstadgan skall innehålla föreskrifter om hantering av avtal.
 • Nya stadganden om förfarandet i elektroniska sammanträden.
 • Möjligheten att fusionera eller splittra samkommuner utan upplösning av samkommunen.

Finansiering:

 • Precisering av stadganden om förpliktelsen att täcka underskott i balansräkningen.
 • Förpliktelsen att täcka underskottet i den nya kommunen efter kommunsammanslagningar.
 • Mera utrymme för kommunen att själv bestämma om de kommunala affärsverkens mål.
 • Principer om finansieringsverksamheten.
 • Utredningen om att ändra kommunindelningen i så kallade kriskommuner blir möjlig utan ett nytt kriskommunsförfarande.
 • Mot kapitallån till ett aktiebolag krävs inte säkerheter.

 

Prissättning

 • 150 euro (+moms) per person.
 • 5-10 deltagare från samma organisation: 600 euro (+ moms).
 • 11-20 deltagare från samma organisation: 1200 euro (+ moms).

Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.

Välkommen med på utbildning!

Intresserad av att delta?

Anmäl dig senast 24.01.2021

Anmäl dig

Evenemangsinfo

Plats , Webbinarium
Pris 150 euro + moms per deltagare. Grupprabatt för deltagare från samma kommun eller organisation, se ovan.
Arrangör Finlands Kommunförbund
Anmälan 24.01.2021 - Anmäl online