Öppna Kommunförbundets webbplats
25.03.2021 | online
Inspirera andra! Dela evenemang

Ändringar i klientavgiftslagen

För vem: Socialservicechefer, socialarbetare, byråsekreterare, kanslister, ekonomichefer, administratörer och andra som arbetar med klientavgiftslagen.
Med vem: Annika Korpela, jurist från Kommunförbundet.

Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården revideras och träder i kraft 1.7.2021. Syftet med lagen är att avlägsna hinder för vård och att öka jämlikheten i fråga om hälsa, bland annat genom större avgiftsfrihet och skäligare avgifter. Kom och lyssna på vår utbildning gällande detta och andra ändringar.

Utbildningen hålls torsdag 25.3.2021 kl. 9-11.

Program

9.00 Utbildningen börjar

Teman vi behandlar:

• avgiftstaket utvidgas
• en del tjänster blir avgiftsfria
• klienternas rättsskydd stärks
• bestämmelser om avgifter för boendeservice

11.00 Utbildningen slutar

Som föreläsare fungerar jurist Annika Korpela från Kommunförbundet.

Prissättning:

Priset för deltagande på distans:
• 150 euro (+moms)/person.
• 5-10 deltagare från samma organisation: 600 euro (+ moms).
• 11-20 deltagare från samma organisation: 971 euro (+ moms).
• 21-30 deltagare från samma organisation: 1235 euro (+moms).
• 31 eller fler från samma organisation: 1500 euro (+moms).

Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi. Enligt vår avanmälningspolicy är det avgiftsfritt att avboka till och med 18.3.2021. Efter det debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Det är även möjligt att ge sin plats vidare till en annan person från samma organisation.

Välkommen med!

Intresserad av att delta?

Anmäl dig senast 18.03.2021

Anmäl dig

Evenemangsinfo

Plats Utbildning , online
Pris 150€ + moms. För grupprabatter se ovan.
Arrangör Finlands kommunförbund
Anmälan 18.03.2021 - Anmäl online