Öppna Kommunförbundets webbplats
10.03.2021 | online
Inspirera andra! Dela evenemang

Aktuellt om moms för kommunsektorn

För vem? Ekonomianställda inom kommuner och samkommuner.
Med vem? Karl-Johan Sigfrids, Oy Certima Ab

Utbildningen hålls den 10.3.2021 kl 10-12.

PROGRAM

 • Kort om ändringar på gång:
  • gräns för ringa verksamhet
  • hur inverkar Brexit?
  • ändringar gällande internationell näthandel 1.7.2021
  • nytt momsdeklarationssystem bereds
 • Anvisningar från Skatteförvaltningen; bl.a
  • beskattning av eget bruk
  • parkeringsverksamhet
  • uppdaterade anvisningar gällande fastigheter och byggande
  • allmännyttiga samfund
 • Aktuellt från HFD och Centralskattenämnden:
  • Fastighetsöverlåtelser
  • Rätten till kalkylerad återbäring  (130a §)
  • Måltidstransporter som socialvård
 • Moms-återbäringar och  -avdrag
 • Frågor från kursdeltagarna

Prissättning

Priset för deltagande på distans:

 • 150 euro (+moms)/person.
 • 5-10 deltagare från samma organisation: 600 euro (+ moms).
 • 11-20 deltagare från samma organisation: 971 euro (+ moms).
 • 21-30 deltagare från samma organisation: 1235 euro (+moms).
 • 31 eller fler från samma organisation: 1500 euro (+moms).
Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.
 
Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi. Enligt vår avanmälningspolicy är det avgiftsfritt att avboka till och med 3.3.2021. Efter det debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Det är även möjligt att ge sin plats vidare till en annan person från samma organisation.  
 

Välkommen med!

Evenemangsinfo

Plats Utbildning , online
Pris 150 € + moms. För grupprabatter se ovan.
Arrangör Finlands Kommunförbund