15.03.2022 | Online
Inspirera andra! Dela evenemang

Aktuellt om moms för kommunsektorn

För vem? Ekonomianställda inom kommuner och samkommuner.
Med vem? Karl-Johan Sigfrids, Oy Certima Ab.

Utbildningen hålls online tisdagen den 15.3.2021 kl. 9-12.

Program:

Frågor gällande försäljningens moms på basis av skatteförvaltningens anvisningar och rättspraxis:

 • Fastighetsöverlåtelser
 • Parkeringsverksamhet
 • Elevarbeten inom ramen för skattefri utbildning
 • Socialvårdsbegreppet?
 • Skatt på eget bruk

Avdrags- och återbäringsrätt:

 • Moms-avdrag
 • Kommunåterbäring och kalkylerad återbäring
 • Förutsättningar för avdrag och återbäring
 • Begränsningar i avdrags- och återbäringsrätten

Kort om de ändringar som trädde i kraft 1.7.2021:

 • Import av varor av ringa värde
 • Import över Ålands skattegräns
 • Distansförsäljning av varor
 • Importordning, unionsordning och tredjelandsordning

Kommande ändringar:

 • Reform av deklarationssystemet
 • Välfärdsområdenas moms-hantering

Frågor som deltagarna sänt på förhand. Skriv frågor i samband med anmälningen. 

Prissättning:

Priset för deltagande på distans:

 • 180 euro (+moms) per person.
 • 11-20 deltagare från samma organisation: 1165 euro (+ moms).
 • 21-30 deltagare från samma organisation: 1482 euro (+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift, specialiserad på kommunala frågor.

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till koulutusinfo@fcg.fi. Det är avgiftsfritt att avboka till och med 1.3.2021. 

Välkommen med!

Intresserad av att delta?

Anmäl dig senast 01.03.2022

Anmäl dig

Evenemangsinfo

Plats Utbildning , Online
Pris Se ovanför.
Arrangör FCG
Anmälan 01.03.2022 - Anmäl online