14.03.2019 | Mariehamn
Inspirera andra! Dela evenemang

Aktuellt om mervärdesbeskattning i kommuner och kommunalförbund

Denna halvdagskurs riktar sig till personer som handhar och ansvarar för mervärdesskattefrågor i kommuner och kommunalförbund. Under kursen behandlas bl.a. ändringar gällande social- och hälsovården.

Föreläsare: Karl-Johan Sigfrids, Certima Ab

Utbildningsdagen börjar kl. 9 och  avslutas med lunch kl 12.00.

Innehåll:

Kommande ändringar

  • definitionen av socialvård och hälsovård från 1.1.2019
  • momshanteringen av värdesedlar och andra betalningsmedel 1.1.2019
  • skattesatsen på digitala böcker och tidningar  från 1.7.2019
  • övergången från katso till suomi.fi

Skatte- och rättspraxis gällande försäljningens moms, avdrags- och återbäringsrätt

Momsfrågor gällande fastigheter

  • fastighetsbegreppet
  • byggtjänster och omvänd skattskyldighet
  • uthyrning av fastigheter samt ansökan om skatteplikt för uthyrning
  • moms på eget bruk
  • justering av momsavdrag för fastighetsinvesteringar

Föreläsare: Karl-Johan Sigfrids, Oy Certima Ab