08.01.2020 | Nätutbildning
Inspirera andra! Dela evenemang

Avgiftsfritt webbinarium på svenska

Aktuellt om den automatiserade ekonomirapporteringen

[DATUM ÄNDRAT, info kommer] Kommunernas och samkommunernas ekonomirapportering förnyas år 2021. I fortsättningen ska ekonomiuppgifterna rapporteras till Statskontoret istället för Statistikcentralen. I rapporteringen kommer automatiserade system att utnyttjas.

[OBS!!] Pga oförväntade hinder måste tillfället skjutas framåt från den 8.1.2020. Vi informerar om det nya datumet så snart det är möjligt.

Finansministeriet ordnar tillsammans med Statistikcentralen och Finlands Kommunförbund ett webbinarium om den automatiserade ekonomirapporteringen.

Under utbildningen berörs bl.a. kraven som reformen ställer på kommunerna och samkommunerna samt programleverantörerna. Webbinariet riktas både till de ansvariga för ekonomirapporteringen i kommunen/samkommunen samt till ekonomisystemens programvaruleverantörer. Tillfället inspelas så att man även i efterhand kan bekanta sig med innehållet.

Program

  • Allmänt och aktuellt om den automatiserade ekonomirapporteringen.
    Benjamin Strandberg, sakkunnig, Finlands Kommunförbund.
  • Vad krävs av kommunerna, samkommunerna och programleverantörerna i samband med den automatiserade ekonomirapporteringen?
  • Malin Blomqvist, avdelningschef, Ab Abilita Oy
  • Beaktandet av sektorindelningen i samband med rapporteringen.
  • Karen Asplund, överaktuarie, Statistikcentralen
  • Tid har reserverats för frågor och kommentarer av föreläsarna och deltagarna.

Övriga sakkunniga närvarande som svarar på deltagarnas frågor:

  • Pasi Leppänen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet
  • Jens Melfsen, överaktuarie, Statistikcentralen

Förhandsanmälning till webbinariet behövs inte.

> Webbinariet direktsänds via KuntaTv

Tilläggsinformation ges av:
Denis Galkin, specialsakkunnig
Kommun- och regionförvaltningsavdelningen, finansministeriet
denis.galkin@vm.fi