Öppna Kommunförbundets webbplats
03.12.2020 | online
Inspirera andra! Dela evenemang

Aktuella pensionsfrågor

Den årliga utbildningen i aktuella pensionsfrågor ordnas detta år som ett webbinarium.

på grund av den pågående Coronapandemin ordnas utbildningen i aktuella pensionsfrågor i år som ett webbinarium den 3.12 kl.11.30-13.00.

Kursen är avsedd för personer som ansvarar för löne- och pensionsfrågor i kommuner, samkommuner, kommunala affärsverk och bolag, församlingar och övriga intresserade.

Som föreläsare fungerar Henrik Fröberg, KEVA

PROGRAM

  • Aktuellt från Keva
  • Arbetspensionssystemets sammanslagning, situationsrapport
  • Inkomstregistret
  • Pensionskostnader
  • Nya pensionskostnader 2021 och arbetsgivarens pensionskostnad
  • Pensionsalternativ på offentliga sidan
  • Pensionsförsäkring
  • Undersökning om yrkesinriktad rehabilitering
  • Arbetsgivarens webbportal och tjänster/uppgifter