20.05.2019 | Vasa (+ streaming)
Inspirera andra! Dela evenemang

Aktualitetsdag i upphandling

Årets aktualitetsdag hålls i Vasa med fokus på senaste nytt inom upphandlingssektorn, hållbar upphandling och alliansmodellen.

Alliansmodellen, där samarbete och kunskapsdelning är nyckelord, har blivit allt populärare i Finland. Vison var en av de företag som hämtade modellen till Finland. Vi får höra Anders Nordström, partner i Vison, berätta hur alliansmodellen fungerar, dess för- och nackdelar samt när det lönar sig att använda den. Modellen kräver mycket tid, men förbättrar slutresultatets kvalitet och minskar kostsamma risker. Den har främst använts för byggprojekt, men passar även bra för att producera hälso- och välfärdstjänster, servicetjänster eller IT-projekt.

Jurist Jonna Törnroos går in på nytt inom upphandlingen, bl.a. elektronisk fakturering och ändringar i in house-bestämmelserna. Eftermiddagen ägnas åt hållbar upphandling. Kraven på cirkulär ekonomi växer och resursernas användning blir en allt viktigare del av upphandlingstänkandet. Hur ska kommunerna göra hållbara och innovativa upphandlingar?

Detta är också ett ypperligt tillfälle att få träffa dina svenskspråkiga kolleger och byta erfarenheter med varandra.

Program (man kan även delta på distans)

08.30 Kaffeservering

09.00 Dagen öppnas

09.05 Alliansmodellen inom upphandling

  • Till modellen hör bland annat samarbete mellan alla parter i upphandlings- och beslutsprocessens olika skeden och öppenhet i kostnadsbildningen. Modellen kräver mycket tid och engagemang i planeringen, men å andra sidan förbättrar den slutresultatets kvalitet och minskar kostsamma risker. Bekanta dig med erfarenheter från Tammerfors och Åbo.

        Anders Nordström, partner, Vison Oy

10.30 Nytt inom upphandling

  • ny lag om elektronisk fakturering
  • nya rättsfall
  • ändringar i in house -undantagets utförsäljningsbestämmelser
  • övrigt aktuellt såsom hur brexit påverkar upphandlingen och upphandling av service för personer med funktionsnedsättning

       Jonna Törnroos, jurist, Kommunförbundet

11.30 Lunch

12.30 Nytt inom upphandling fortsätter

13.30 Hållbar upphandling för att främja cirkulär ekonomi

  • vad är hållbar upphandling?
  • hur ta hållbarhet i beaktande i de mest relevanta upphandlingarna?
  • upphandlingsexempel

       Isa-Maria Bergman, direktör för cirkulär ekonomi och hållbar upphandling, Motiva

14.30 Kaffe

14.50 Hållbar upphandling fortsätter

16.00 Dagen slut

Välkommen med!

SPECIALERBJUDANDE: Delta i både upphandlingskursen 20.5 och aktualitetsdagen för tekniska sektorn 21.5 för priset 520 euro (normalpris 660 euro). Anmäl dig normalt till båda kurserna, men skriv under tilläggsuppgifter att du deltar i båda.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här