21.05.2019 | Vasa
Inspirera andra! Dela evenemang

Aktualitetsdag för tekniska sektorn

På agendan står bl.a. avfallshantering, vattenfrågor och miljöskyddslagen.

Det har hänt och händer mycket inom den tekniska sektorn. Markanvändnings- och bygglagen förnyas, lagstiftningen som styr avloppsvattenhanteringen i glesbygden förnyades våren 2017, i början av 2018 trädde den sk. MARA-förordningen i kraft och lagen om vattentjänster förnyades, ändringarna i avfallslagen trädde i kraft 1.1.2019 och miljöskyddslagen har förnyats i olika repriser. Vad innebär lagförändringarna för kommunen och hur ska de tolkas? Juridik varvas med kommunala exempel.

Program

8.30 Kaffeservering

9.00 Dagen öppnas

9.05 Ny lagstiftning inom tekniska sektorn, Hanna-Lena Fallenius-Tuurihalme, regeringssekreterare, Miljöministeriet

9.40 Vattenfrågor

  • Ny lagstiftning gällande avloppsvatten, samt en kartläggning över situationen på landsbyggden idag, limnolog Eeva-Kaarina Aaltonen, Österbottens vatten och miljö rf
  • Avloppsvattenshantering på glesbygden, vattenförsörjningschef Allan Heir, Korsholm

11.15 Lunch

12.00 Avfallshantering

  • Ändringar i avfallslagen samt det nya direktivet, ekonomichef Håkan Hagberg, Stormossen
  • Återvinning av avfall i markbyggen – den nya sk. MARA-förordningen, vikarierande sakkunnig Ida Smedlund, Stormossen.
  • Hur hantera överskottsjord, stubbar, ris, asfalt, avfall från hus etc, transportansvarig Per-Olof Holm, Stormossen.

14.00 Kaffe

14.30 Miljöskyddslagen och det nya anmälningsförfarande, regeringssekreterare Hanna-Lena Fallenius-Tuurihalme, Miljöministeriet

16.00 Dagen slut

Kom med för att uppdatera dig om det senaste inom tekniska sektorn samt för att få nätverka med kollegor från andra kommuner!

SPECIALERBJUDANDE: Delta i både upphandlingskursen 20.5 och aktualitetsdagen för tekniska sektorn 21.5 för priset 520 euro (normalpris 660 euro). Anmäl dig normalt till båda kurserna, men skriv under tilläggsuppgifter att du deltar i båda.