21.05.2019 | Vasa
Inspirera andra! Dela evenemang

Aktualitetsdag för tekniska sektorn

På agendan står bl.a. avfallshantering, vattenfrågor, miljöskyddslagen och lagen om enskilda vägar.

Det har hänt och händer mycket inom den tekniska sektorn. Mark användnings- och bygglagen förnyas, lagstiftningen som styr avloppsvattenhanteringen i glesbygden förnyades våren 2017, i början av 2018 trädde den sk. MARA-förordningen i kraft och lagen om vattentjänster förnyades, ändringarna i avfallslagen trädde i kraft 1.1.2019 och miljöskyddslagen har förnyats i olika repriser. Vad innebär lagförändringarna för kommunen och hur ska de tolkas? Juridik varvas med kommunala exempel.

Som föreläsare har vi bl.a. NMT-centralens överinspektör Risto Koljonen, med lång erfarenhet från den kommunala sektorn samt miljöministeriets regeringssekreterare Hanna-Lena Fallenius-Tuurihalme.

Program (kan ännu förekomma små justeringar)

8.30 Kaffeservering

9.00 Dagen öppnas

9.05 Ny lagstiftning inom tekniska sektorn, Hanna-Lena Fallenius-Tuurihalme, regeringssekreterare, Miljöministeriet

9.40 Vattenfrågor

  • Ny lagstiftning gällande avloppsvatten, överinspektör Risto Koljonen, NMT-centralen
  • Avloppsvattenshantering på glesbygden, vattenförsörjningschef Allan Heir, Korsholm
  • Lagen om vattentjänster

11.15 Lunch

12.00 Avfallshantering

  • Ändringar i avfallslagen samt det nya direktivet, Risto Koljonen
  • Återvinning av avfall i markbyggen – den nya sk. MARA-förordningen, Risto Koljonen
  • Hur hantera överskottsjord, stubbar, ris, asfalt, avfall från hus etc, ekonomichef Håkan Hagberg och transportansvarig Per-Olof Holm, Stormossen.

14.00 Kaffe

14.30 Parallellseminarier:

  1. Miljöskyddslagen och det nya anmälningsförfarande, regeringssekreterare Hanna-Lena Fallenius-Tuurihalme, Miljöministeriet
  2. Lagen om enskilda vägar, skogsbruksingenjör Calle Jansson, Raseborg

16.00 Dagen slut

Kom med för att uppdatera dig om det senaste inom tekniska sektorn samt för att få nätverka med kollegor från andra kommuner!

SPECIALERBJUDANDE: Delta i både upphandlingskursen 20.5 och aktualitetsdagen för tekniska sektorn 21.5 för priset 520 euro (normalpris 660 euro). Anmäl dig normalt till båda kurserna, men skriv under tilläggsuppgifter att du deltar i båda.

Evenemangsinfo

Plats Original Sokos Hotel Royal Vasa, Vasa
Pris 330 € + moms. Deltagaravgiften inkluderar kursmaterial, den traktering som ingår i programmet och fyra nummer av tidningen Kommuntorget.
Arrangör Kommunförbundet
Anmälan 03.05.2019 - Anmäl online