21.04.2021 | Utbildning, online
Inspirera andra! Dela evenemang

AKTAs grunder

För vem: Personaldirektörer, - sekreterare, -chefer, löneräknare samt övrig personal och chefer inom kommunernas personaladministration som behöver kunskap om AKTA samt uppdateringarna.
Med vem: Arbetsmarknadsombudsman Canelia Wessman, KT Kommunarbetsgivarna

Vi ordnar en avtalsdag med information om grunderna i det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) och de viktigaste uppdateringarna. Vi behandlar det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet  AKTA, som gäller på fastlandet.

Utbildningen ordnas onsdag 21.4.2021 kl. 9.30 – 15.00.

Program:

9.30 Utbildningen börjar

Teman vi behandlar:
• Lönebestämmelser
• Arbetstidsbestämmelser
• Semestrar och ledigheter (varav vi behandlar valda områden)

11.30 Lunch

12.15 Temat fortsätter

13.30 Paus

13.50 Temat fortsätter

15.00 Utbildningen avslutas

Välkommen med!

Prissättning:

Grundpris per deltagare: 250 euro + moms. 

Grupprabatt om flera deltagare jobbar i samma kommun eller organisation:

  • 5-10 personer/1000 euro + moms
  • 11-20 personer/1600 euro + moms
  • Över 20 deltagare/2500 euro + moms

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi. Enligt vår avanmälningspolicy är det avgiftsfritt att avboka till och med 14.4.2021.

Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.