13.06.2019 | Helsingfors (+streaming)
Inspirera andra! Dela evenemang

Upphandlingens ABC

En introduktion i hela upphandlingsprocessen - allt från hur man skriver en anbudsförfrågan till att skriva under kontraktet.

Under dagen går juristerna Anja Hongelin och Jonna Törnroos igenom bl.a. vad en offentlig upphandling är, upphandlingsförfarandet, rättsmedel samt hela upphandlingsprocessen.

Utbildningen håller på kl. 9-16 (kaffeservering från kl. 8.30). Det är även möjligt att delta på distans.

Utbildningens innehåll:

Jurist Anja Hongelin från Svenska Handelshögskolan går under förmiddagen igenom följande teman:

 • Vad är en offentlig upphandling?
  – Upphandlingslagen
 • Vad är syftet med upphandlingslagen?
  – Lagens principer
  – Tröskelvärden
 • Uppskattning av värdet på en upphandling
 • Annonsering av upphandling
  – Marknadsundersökning
  – upphandlingsannonsen och anbudsförfrågan
 • Upphandlingsförfaranden
  – EU-förfaranden
  – Nationella förfaranden
  – Direktupphandling
 • Upphandling under tröskelvärdena
 • Varför måste man fatta ett upphandlingsbeslut?
 • Offentlighetslagen
 • Rättsmedel
  – Upphandlingsrättelse
  – Besvär till marknadsdomstolen
 • Vad kan hända om man bryter mot upphandlingslagen?
 • Konkurrens- och konsumentverket (KKV) övervakar upphandlingar

Jurist Jonna Törnroos från Finlands Kommunförbund går under eftermiddagen igenom följande teaman:

 • Innehållet i anbudsförfrågan
  – Krav på anbudsgivaren
  – ESPD-blanketten
  – Krav på föremålet för upphandlingen
  – Jämförelse av anbuden
  – Elektronisk kommunikation
 • Behandling av inkomna anbud
  – Kontroll av anbud
  – Val av anbudsgivare
  – Jämförelse av anbud
  – Motivering av upphandlingsbeslutet
  – Avbrytande av upphandlingsförfarandet
 • Slutande av kontrakt
  – Väntetid
  – Ändrande av kontrakt under kontraktstiden
  – Kontraktsvillkor och elektronisk fakturering
  – Uppföljning

 

Välkommen med!

Anmälningstiden har gått ut, men om du vill komma med på utbildningen, kontakta kurser@kommunforbundet.fi.