Tillgänglighetsutlåtande

  21.9.2020

  Kommuntorgets tjänster produceras av Kommunförbundet. Kommunförbundet arbetar för att främja likabehandling. Vårt mål är att våra tjänster ska vara lättanvända och tillgängliga för alla. Tjänsterna är i första hand riktade till tjänsteinnehavare och förtroendevalda i kommunerna och i organisationer med kommunal bakgrund.

  Det här är ett tillgänglighetsutlåtande för tjänsten Kommuntorget.fi. Kommunförbundets webbtjänster omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, där det förutsätts att de offentliga webbtjänsterna ska vara tillgängliga.

  Utlåtandet publicerades ursprungligen 23.9.2020 och uppdaterades senast 23.9.2020. Tillgängligheten för den här digitala tjänsten har bedömts internt av Kommunförbundet. Som stöd för bedömningen har använts tekniska verktyg.

  Den digitala tjänstens tillgänglighet

  Webbtjänsten kommuntorget.fi uppfyller till stor del tillgänglighetskraven i lagen, och vi har inte identifierat några kritiska brister i tillgängligheten på webbplatsen. 

  Med tanke på webbtjänstens allmänna funktion är läget därmed ganska bra. Nedan redogörs för de separata tjänster eller genomföranden som behöver förbättras och för vilka vi planerar att förbättra tillgängligheten.

  Bifogade filer

  Webbplatsens bifogade filer överensstämmer delvis med kraven.  Våra dokumentmallar beaktar tillgänglighetskriterierna och vi har ordnat utbildning och stöd för hur man använder filer korrekt. 

  Efter 23.9.2018 har vi strävat efter att publicera filer som överensstämmer med tillgänglighetskraven, men det kan fortfarande finnas filer som inte är tillgängliga. I dessa fall kan man be att få en tillgänglig version av filerna. I sådana fall, kontakta oss på det sätt som beskrivs under punkten Respons om tillgängligheten.

  Videor och ljudfiler

  För videor som är tillgängliga längre än två veckor, uppfyller vi tillgänglighetskravet genom att texta videon.

  För poddar och andra ljudinspelningar gör vi separata motsvarigheter i textformat. Avsikten är att det finns en länk till textmotsvarigheten i samband med ljudfilerna.

  När det gäller video- och ljudfiler övergår vi till den nivå som motsvarar tillgänglighetskraven från och med 23.9.2020. En del äldre material uppfyller redan tillgänglighetskraven.

  Video- och ljudfiler publiceras förutom på kommuntorget.fi också i flera andra kanaler, såsom YoutubeKunta.tvSoundcloudTwitter och Facebook.

  Textningen av videofiler görs med SRT-filer. Vi strävar till att alla versioner av filen har textning, men i vissa undantagsfall kan det hända att endast en version är textad. 

  Separata appar som en del av webbtjänsten

  Vi använder externa verktyg för att illustrera presentera information. Bland annat används tjänsterna HighCharts, Datawrapper och Tableau. De 

  Respons om tillgängligheten

  Ge respons om tillgängligheten med Kommunförbundets webblankett

  eller skicka ett e-postmeddelande till oss på adressen kundtjanst@kommunforbundet.fi. Vi hoppas att ni i rubrikfältet också lägger till ordet ”Tillgänglighetsrespons”, så att responsen snabbt styrs till rätta personer.

  Tillsynsmyndighet

  Om du upptäcker problem med tillgängligheten på webbplatsen, ge i första hand respons till den som ansvarar för webbplatsen. Vi svarar senast inom 14 dagar, men det kan ta längre tid att åtgärda problemen.

  Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns det information om hur man begär omprövning och hur ärendet behandlas.

  Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter
  Regionförvaltningsverket i Södra Finland,
  Enheten för tillgänglighetstillsyn
  www.tillganglighetskrav.fi
  webbtillganglighet@rfv.fi
  Telefonnummer växel 0295 016 000

  Kommunförbundets kontaktuppgifter i anslutning till tillgänglighet

  Vid behov kan du kontakta Kommuntorgets webbansvariga Mattias Lindroth. Det lönar sig att ge den egentliga tillgänglighetsresponsen enligt kontaktuppgifterna ovan, via blanketten eller kundservicen.