Regeringen presenterade idag lagutkasten till vård- och landskapsreformen  och tog samtidigt time-out från valfriheten. Man har inte ännu lyckats enas om vilken modell man ska utgå ifrån. – Vi måste ännu utreda exakt vilken service som lämpar sig för valfrihet och hur servicebehovet ser olika ut för olika individer och i olika regioner, vi kommer att behöva olika alternativ, sade minister Juha Rehula.

Regeringen kallade i sista minuten till presstillfälle idag eftermiddag. Inbjudan kom bara en timme innan. Familje- och omsorgsminister Juha Rehula(C)  inledde med att än en gång poängtera att ansvaret vården nu tas bort från kommunerna för att övergå till landskapen från och med 2019. Finansminister Petter Orpo (Saml) berömde resultatet: – Vi fick ett bra paket och är nöjda med helheten. När vi kompletterar med valfriheten kan vi föra det vidare.

600 pappersark, 590 paragrafer lagtext och 25 olika lagar – utkasten är nu klara. Men partierna har alltså inte ännu lyckats enas om valfriheten. Det var i slutet av maj som arbetsgruppen som leds av professor Mats Brommels presenterade sitt förslag till modell för valfriheten.  Den går ut på att klienten får välja sin egen social- och hälsovårdcentral för et halvår i taget. Övriga bastjänster ingår i valfrihetssystemet, men förutsätter remiss eller anvisning från social- och hälsocentralen. Social- och hälsovårdscentralen kan vara offentlig, privat eller upprätthållen av tredje sektorn.

Enligt Rehula kommer valfriheten att basera sig på fyra huvudprinciper: större vårdcentraler med invånaransvar, vårdlag med invånaransvar, man ska kunna använda servicesedlar, personlig budgetering för äldre och handikappade. Ministrarna sade att lagutkasten är klara med undantag av mindre språktekniska detaljer.

AnnonsI övrigt var det inte mycket nytt som presenterades. Arbetshälsovården bevaras enligt nuvarande system. Endast elevvården och studenthälsan förblir på kommunernas ansvar. Specialbehoven för Studenternas hälsovårdsstiftelse utreds och tandvården utreds ännu vidare, sade Rehula

För att säkra servicen på svenska ska det finnas en minoritetsnämnd i landskapen. Det här står i utkastet till landskapslagen.

Reformen innebär att alla kommuner måste sänka sin skatteprocent med 12,3 procent, vilket påverkar kommunernas ekonomi. Det blir en utmaning för kommunerna att ordna övriga uppgifter.  För kommunerna innebär det att de får mindre pengar att röra sig med, eftersom de inte får höja på sin skatteprocent hur mycket de vill. Enligt Orpo kan vårdreformen genomföras på ett sådant sätt att inga skattehöjningar behövs. Reformen ska möjliggöra en årlig besparing på 3 miljarder euro fram till 2029. Landskapen får exakta gränser för hur mycket kostnaderna får öka.

Man kommer att skilja mellan landskapets egna vårdverksamhet och anordnandet genom en serviceinrättning. Den ansvarar för landskapets egna verksamhet och samarbetet med andra serviceproducenter det vill säga samarbetsföretag och tredje sektorn.

– Den service som inbegrips av valfriheten produceras via ett bolag som grundats och ägs av landskapet. Dessa formar en helhet som är koncernlik, man kan tala om en dotterbolagsmodell, sade Rehula.

En bedömning av lagarnas samhälleliga konsekvenser och övriga konsekvenser har också gjorts. Under sommaren kommer dessutom en bedömning ur grundlagsperspektiv att göras klar. Bedömningarna ingår i regeringspropositionen som sänds på remiss i augusti.

 

Lagpaketet för vårdreformen:

  • Centrala lagar i reformen är en landskapslag, en lag om ordnandet av social- och hälsovården, en införandelag och en lag om landskapens finansiering.
  • Beredningen av utkastet till regeringsproposition fortgår under sommaren.
  • Utkastet till regeringsproposition färdigställs och sänds på officiell remiss i augusti. Remisstiden är tio veckor. Efter det beslutar regeringen om den slutliga propositionen och lämnar den till riksdagen.
  • Kvar på kommunernas ansvarsområden efter reformen lämnar till exempel dagvården, grundläggande utbildning, kultur, fritid och mark- och bostadspolitik.
  • Lagutkasten har publicerats på finska här

Läs också: Lagutkast för vårdreformen kommer ”inom denna månad”

Hälsocentralen navet i valfriheten

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *