Kommunförbundet: Vårdreformen måste också behandlas i EU

7.2.2018

I sitt tal på Kommunernas ekonomi- och finansieringsforum på onsdagen tog Kommunförbundets styrelseordförande Sirpa Paatero upp de aktuella reformerna.

– Vi behöver inte en förändring med mycket osäkra konsekvenser. Det skapar bara osäkerhet bland kommuninvånarna, kaos i strukturerna och mer kostnader för hela samhället.

– Vi behöver inte en förändring med mycket osäkra konsekvenser. Senast nu gäller det att noga överväga vad som verkligen behöver rättas till i vårt nuvarande system, så att vi kan nå de ursprungliga målen för vårdreformen. Reformen måste genomföras utan att vi slår sönder det som fungerar. Det skapar bara osäkerhet bland kommuninvånarna, kaos i strukturerna och mer kostnader för hela samhället, framhöll Paatero.

Reformerna måste behandlas i EU

– I beredningen av vårdreformen finns det också problem med de konkurrens- och EU-rättsliga tolkningarna i anknytning till valfrihetslagstiftningen. Både enligt grundlagsutskottets utlåtande och högsta förvaltningsdomstolen bör lagförslagen bedömas i samarbete med EU-myndigheter och meddelas EU-kommissionen. Det är befogat att följa denna ståndpunkt.

 

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här