Avsikten är bland annat att underlätta rekryteringen av valfunktionärer.

– Ett viktigt beslut som ökar hälsosäkerheten för hemmaröstningen och institutionsröstningen och som förbättrar valets hälsosäkerhet överlag.

Så kommenterar justitieminister Anna-Maja Henriksson den ändring i förordningen om frivilliga covid-19-vaccinationer som innebär att valfunktionärer som har hand om hemmaröstningar och röstningar på anstalter vid kommunalvalet i juni kan vaccineras mot coronaviruset.

Syftet med ändringen är att trygga att även personer som har försatts i karantän ska kunna rösta.

Ändringen är tänkt att säkerställa hälsosäkerheten vid röstningen. De valfunktionärer som sköter hemma- och anstaltsröstningar tar emot röster både av personer som hör till riskgrupperna och av personer som exponerats för coronavirus.

Avsikten är också att underlätta rekryteringen av valfunktionärer.

Anmälan till hemmaröstning vid kommunalval ska lämnas in före den 1 juni. Hemma- och anstaltsröstningarna förrättas under förhandsröstningstiden 26.5–8.6.

Valdagen i kommunalvalet är som bekant söndagen den 13 juni.

Snabbtester ökar testningskapaciteten

Samtidigt meddelar Social- och hälsovårdsministeriet att sjukvårdsdistrikten, Ålands centralsjukhus och Försvarsmakten får coronasnabbtest för att bekämpa och dämpa coronaviruspandemin.

Finland får snabbtesten som en donation som finansieras från det så kallade nödhjälpsinstrumentet inom EU.

EU-kommissionen har ingått ett avtal som garanterar medlemsländerna sammanlagt 20 miljoner snabbtester. Finlands andel är 250 000 snabbtester.

Det handlar om antigentester som inte kräver utbildad laboratoriepersonal eller ett specialiserat laboratorium. Vid behov kan antigentester utföras som direkttest på en jourmottagning eller vid en vårdenhet. Resultaten av antigentesterna blir klara inom 15–30 minuter.

Det här innebär att testningskapaciteten kan ökas och att screeningverksamheten kan effektiviseras i exponeringssituationer till exempel på arbetsplatser, i skolor, i bostäder och vid enheter för serviceboende.

Sjukvårdsdistrikten får snabbtester efter att de anmält intresse och utgående från hur många antigentester som har utförts på deras område. Utdelningsvolymerna kan dock ändras enligt aktuella behov och användning, skriver ministeriet.