”Valfriheten i vården förutsätter fungerande kvalitetssystem”

6.4.2016

För att valfriheten i vården ska fungera behöver Finland ett kvalitetssystem där patienten kan jämföra olika vårdproducenters resultat.

– En av de viktigaste frågorna för valfriheten är hur vi mäter kvalitet i vården. Dessvärre saknas ett sådant kvalitetssystem i Finland i dag, konstaterade Kristina Wikberg, Kommunförbundets direktör för svenska och internationella ärenden i Vasa på onsdagen.

I Sverige har Kommunförbundets systerorganisation Sveriges Kommuner och Landsting under flera år tillsammans med kommunerna utarbetat ett jämförande och öppet kvalitetssystem som kallas ”Öppna jämförelser”.

– Min uppfattning är att kommunerna i Finland kunde göra likadant. Ett fungerande kvalitetssystem gynnar samtliga parter: skattebetalarna, kommunerna, landskapen och staten.

Wikberg lyfte upp också en annan viktig aspekt i valfrihetssystemet: vårdproducenternas informationsskyldighet. I framtiden måste samtliga vårdproducenter öppet informera om sina vårdresultat. Detta är en helt ny kultur för vårdproducenterna både i den offentliga och den privata sektorn, påpekade Wikberg.

– Informationen till kunderna och klienterna får inte vara en välformulerad reklamtext utan den ska innehålla sakupplysningar om personalens kompentens, vårdens resultat, prissättningen och vårdföretagets ekonomiska resultat.

– I bästa fall kan informationsplikten leda till att huvudstadsregionen får en bättre service på svenska eller andra språk, säger Wikberg.

Kommer producenten att rapportera negativa fakta, frågar Wikberg.
– Hur öppet kommer vårdföretagen att informera om patientskador? Kommer de att upplysa kunderna om skatteplanering och företagsvinster som flyttats till skatteparadis som Caymanöarna?

Frågan om vinster i välfärden har debatterats hett i Sverige där stora multinationella vårdbolag för vinsterna ut ur landet – precis som hos oss. I ett färskt EU-direktiv som innehåller begränsningar i ränteavdragsrätten försöker EU få bukt på problemet. Kommissionen har uppskattat att EU-länderna varje år går miste om cirka 1 000 miljarder euro på grund av skatteflykt.

Wikberg förutspår att valfriheten inom social- och hälsovården kommer att innebära en radikal och positiv förändring av vårdsystemet i Finland. En utredningsgrupp som leds av professor Mats Brommels presenterade tidigare i vår fyra olika modeller för valfriheten inom vården. Gruppen ger sitt slutliga förslag i maj.

– Den offentliga och den privata vården kommer att likställas och det blir patienten, det vill säga kunden, som genom sitt val avgör vilka vårdproducenter som vinner och vilka som försvinner. Kunden betalar alltid samma pris för sin vård oavsett om han eller hon väljer en offentlig, en privat eller en producent som är verksam på tredje sektorn.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här