Utbildning inom vård och omsorg startar i Kristinestad

Det råder stor brist på arbetskraft inom vård och omsorg. Från vänster Barbro Lundberg (De Gamlas hem, stiftelse), Kirsi Widberg (Geritrim, stiftelse), Tony Westerlund (Geritrim, stiftelse), Maarit Jansson (Eskoo), Eivor Lillås (Kårkulla),  Heli Silomäki (Bottenhavets Hälsa Ab) och stadsdirektör Mila Segervall.
Det råder stor brist på arbetskraft inom vård och omsorg. Från vänster Barbro Lundberg (De Gamlas hem, stiftelse), Kirsi Widberg (Geritrim, stiftelse), Tony Westerlund (Geritrim, stiftelse), Maarit Jansson (Eskoo), Eivor Lillås (Kårkulla), Heli Silomäki (Bottenhavets Hälsa Ab) och stadsdirektör Mila Segervall. (Foto: Karolina Kjellman)
11.10.2021

Nu blir det möjligt att utbilda sig till omsorgsassistent  och närvårdare i Kristinestad. Den tvåspråkiga utbildningen av omsorgsassistenter som förverkligas som flerformsstudier är ett samarbete mellan Yrkesakademin i Österbotten och Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu. Det är Kristinestad som har initierat samarbetet.

Utbildningen blir ett sätt att råda bot på den stora arbetskraftsbristen inom social- och hälsovårdsbranschen i Kristinestad. Mest akut är läget inom äldreomsorgen och inom handikappomsorgen.

– I Kristinestad finns det en mångfald social- och hälsovårdsaktörer på den offentliga,  privata och tredje sektorn.  Alla har vi samma utmaning, att få kompetent arbetskraft. Utbildningssamarbetet är ett bra steg framåt för att möta det ökande personalbehovet, säger Mila Segervall, stadsdirektör Kristinestad

Undervisningen sker på svenska och på finska, vilket ger goda förutsättningar för omsorgsassistenterna att arbete i en tvåspråkig miljö. Utbildningen kommer också att kunna avläggas via läroavtal. 

– Teoriundervisningen sker online en gång i veckan i två grupper, indelade enligt språk. En lördag i månaden hålls en närstudiedag med båda grupperna i Kristinestad där de  tillsammans gör praktiska övningar. På det här sättet får studerandena ett ”språkbad”, berättar de båda lektorerna Sinikka Juupaluoma och Britt-Marie Lindqvist.

Först omsorgsassistent, sedan närvårdare

De omsorgsassistenter som utbildas i Kristinestad kommer att arbeta med assisterande vård- och omsorgsuppgifter vid enheter för serviceboende och inom äldreomsorgen. Omsorgsassistenterna handleder och assisterar klienterna i de dagliga sysslorna och sörjer för deras hälsa, välfärd och säkerhet.

Det kommer också att bli möjligt för de blivande omsorgsassistenterna att fortsätta sina studier via läroavtal för att avlägga en närvårdarexamen inom kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre.

Ansökningstiden till den nya utbildningen är 11.10 – 14.11, ansökningsdiskussionerna ordnas den 18.11 i Kristinestad och utbildningen startar 25.11.2021.

 

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här