Tidsplanen och kommunernas särdrag problematiska i vårdreformen

Bild: Yle/Tiina Karjalainen
Bild: Yle/Tiina Karjalainen
14.10.2020

Tidsplanen och regionernas och kommunernas särdrag är fortsättningsvis problematiska i  lagstiftningen kring social- och hälsovårdsreformen. Trots den omfattande kritiken under remissbehandlingen har inga förändringar föreslagits på denna punkt, påpekar Kommunförbundet.

Regeringen har i sin uppdaterade vårdproposition inte beaktat möjligheterna för kommunerna och välfärdsregionerna att komma överens om arbetsfördelningen. Detta lyftes fram i många utlåtanden, till exempel i fråga om psykolog- och kuratorstjänsterna inom elev- och studerandevården och i fråga om inom miljö- och hälsoskyddet.

Behovet av att säkra samarbetet mellan kommunerna och välfärdsregionerna har inte heller beaktats tillräckligt, trots att budskapet i remissutlåtandena var tydligt, anser Kommmunförbundet.

I fråga om de ekonomiska konsekvenserna för kommunerna har det gjorts ändringar som går i rätt riktning, men som fortfarande är otillräckliga med tanke på helheten.

– De grundläggande problemen med att trygga livskraften och investeringsmöjligheterna särskilt i växande städer kvarstår och lösningarna hänger snarast på beslut i framtiden, säger Kommunförbundets vice vd Timo Reina.

Regeringen har uttryckt oro för att regionerna inte ska ha tillräcklig finansiering och är beredd att se över finansieringen genom senare beslut.

– Hållbarheten i den kommunala ekonomin och kommunernas investeringsförmåga måste tryggas i beredningen av vårdreformen. Ett förslag till detta borde presenteras så fort som möjligt, anser Reina.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här