Det blir svårt att nå sparmålen i vårdreformen då tågordningen är fel. Istället för att fokusera på att utveckla vården borde man koncentrera sig på att utveckla välmåendet, säger experter inom socialvården i Kuntalehti.

Socialvården har blivit styvmoderligt behandlad då man i reformen vill utveckla social- och hälsovårdstjänsterna. Det här  leder till att det blir svårare att nå sparmålet, att minska kostnadsökningen med tre miljarder euro, uppskattar experter inom socialvården.

”I reformen borde man försöka förbättra situationen för de klienter som man beräknar står för 80 procent av kostnaderna inom social- och hälsovården. I praktiken är de alla klienter inom socialvården, d.v.s. de utgör 15-20 procent av alla klienter eller 10 procent av hela befolkningen” skriver forskare Jouku Karjalainen och forskningschef Sakari Karvonen från Institutet för Välfärd och hälsa i sin blogg.

Enligt Karvonen och Karjalainen är tågordningen i hela reformen fel.

–  Om man definierar välfärd ur ett brett perspektiv, borde utgångspunkten i reformen absolut vara inom socialvården, säger Karjalainen till Kuntalehti.

Han påminner att kommunens övriga välfärdstjänster som t.ex. utbildning, idrott och kultur spelar en viktig roll.

– Välmående byggs i första hand upp av de här sakerna. Social- och hälsovården har en mer korrigerande och reaktiv uppgift, säger Karjalainen.

Medicin hjälper inte mot ensamhet

Tarja Myllärinen som är chef för social- och hälsovårdsenheten vid Kommunförbundet håller med forskarna om att socialvården marginaliserats i reformen.

Istället för att utveckla välmående utvecklar man behandlingar. T.ex. förhåller man sig till ålderdom som om det var en sjukdom, fastän man i servicen till äldre personer främst borde fokusera på att stöda vardagen.

–  Hemvården rusar från åldring till åldring på snabba hembesök och ger mediciner fast vi vet att många äldre eller utslagna framför allt lider av ensamhet och upplever livet som meningslöst. Det om någonting blir dyrt i längden, säger Myllärinen.

Karjalainen från Institutet för hälsa och välfärd är trött på att man talat så lite om integrationen av social- och hälsovården.

–  Det var ett av fyra centrala mål i hela reformen. Hade man på riktigt villa åstadkomma integration borde man börjat bygga reformen utgående från primär- och socialvården, säger Karjalainen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *