Socialbarometern 2017: Vårdreformen minskar inte ojämlikheten

28.3.2017

Chefer inom social- och hälsovården tror inte att vårdreformen kommer att minska på ojämlikheten i vården, visar en undersökning gjord av SOSTE.

Nästan hälften (47 procent) av ledarna inom den  kommunala social- och hälsovården tror att ojämlikheten inte kommer att minska i och med vårdreformen. Svaren kommer fram i en enkät som SOSTE, Finlands social och hälsa rf, gjort inom ramen för Socialbarometern 2017.

Att ojämlikheten riskerar öka strider enligt SOSTE mot syftet med hela reformen som är att göra servicen mer jämlik.

–  Ojämlikheten drabbar framför allt de som bor i glesbygden eller riskerar att bli utslagna, säger Vertti Kiukas, generalsekreterare för SOSTE.

Tron på att vårdreformen kommer att lyckas har blivit svagare bland social- och hälsovårdsledarna i kommunerna under det senaste året.

– Bara sju procent tror att vårdreformen kommer att minska hälsoklyftorna och lika få litar på att reformen kommer att genomföras inom den planerade tidtabellen, säger forskaren bakom undersökningen Ari-Matti Näätänen.

Enligt undersökningen tror man inte att närservicen kommer att tryggas eller förstärkas. Bara 11 procent av de svarande litar på att reformerna tryggar närservicen. Över hälften anser att reformen tryggar närservicen dåligt eller ganska dåligt.

42 procent tror att den grundläggande servicen inom hälsovården kan förstärkas i och med reformerna. Gällande socialvården tror bara 23 procent att den grundläggande vården kommer att bli bättre.

Valfriheten försvagar den offentliga sektorns ställning

Enligt socialbarometern kan en ökad valfrihet förbättra tillgången och kvaliteten på social- och hälsovårdstjänster, men det kommer att leda till ökade kostnader. Över hälften av social- och hälsovårdsledarna tror att valfriheten kommer att försämra möjligheterna att kontrollera kostnaderna, jämfört med idag.

– Nästan 70 procent av de svarande tror att den offentliga sektorns ställning kommer att försvagas, medan 90 procent tror att valfriheten förbättrar de privata aktörernas ställning, säger Näätänen.

145 ledare inom social- och hälsovården har svarat på enkäten.

 

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här