Social- och hälsovård 3.4.2018

Nytt skyddshem i Esbo ska förebygga våld i hemmet

30 procent av alla finländska kvinnor i åldern 18–74 år har blivit utsatta för fysiskt eller sexuellt våld av sin nuvarande eller en tidigare partner. (Foto: Karl Vihjálmsson)

30 procent av alla finländska kvinnor i åldern 18–74 år har blivit utsatta för fysiskt eller sexuellt våld av sin nuvarande eller en tidigare partner. (Foto: Karl Vihjálmsson)

Det nya skyddshemmet Turvakoti Pellas har öppnat i Träskända i Esbo. Skyddshemmet är ett praktiskt exempel på åtgärder som ska förebygga våld i hemmet.

Att öka den regionala tillgången på skyddshem är ett av målen i handlingsplanen för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. Handlingsplanen har utarbetats av en sektorsövergripande kommission i anslutning till Social- och hälsovårdsministeriet.

Handlingsplanen innehåller totalt 46 åtgärder  som förebygger våld. Planen innehåller också en rad skyldigheter att skydda och hjälpa personer som utsätts för våld. Enligt planen ska förövare av våldshandlingar ställas till straffrättsligt ansvar för sina handlingar.

Utöver skyddshem kommer Åbo och Tammerfors samt senare i Uleåborg och Kuopio att få stödcentra för personer som utsatts för sexuellt våld. Det finns för närvarande ett sådant stödcenter i Helsingfors.

Våldet mot kvinnor och våldet i hemmet kan förhindras genom att öka och förbättra datainsamling, utbildning och kommunikation. Personalen ska får utbildning för att bättre känna till den anmälningsplikt som gäller till exempel vid könsstympning av kvinnor och flickor. För att förhindra mord har yrkesutbildad personal rätt att trots sekretessbestämmelserna informera polisen om omständigheter där det finns risk för våld.

Genom utbildning ska polisens, åklagarnas och domarnas förmåga att bemöta offer bli bättre och  kunskapen om trauma öka. Asylsökande och invandrare som omfattas av integrationstjänsterna ska få mer upplysning om jämlikhet och jämställdhet.

En undersökning som publicerades 2014 ger vid handen att 30 procent av alla finländska kvinnor i åldern 18–74 år har blivit utsatta för fysiskt eller sexuellt våld av sin nuvarande eller en tidigare partner.

Istanbulkonventionen omfattar alla former av våld

Handlingsplanen i Finland har samband med Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (den så kallade Istanbulkonventionen). Konventionen trädde i kraft i Finland den 1 augusti 2015.

Istanbulkonventionen omfattar alla former av våld mot kvinnor. I konventionen uppmanas parterna att tillämpa konventionen på alla personer som utsätts för våld i hemmet med särskild fokus på kvinnor och flickor som utsätts för könsrelaterat våld. I Finland tillämpas konventionen också på män och pojkar som utsätts för våld i hemmet.

Tillsvidare har inga särskilda anslag i Finland anvisats för genomförandet av Istanbulkonventionen.

I handlingsplanen beaktas också den kommande vård- och landskapsreformen, som på ett väsentligt sätt har en koppling till de tjänster som fastställs i Istanbulkonventionen.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här