Räddningstjänsten på färre händer

För att rekryteringsbehovet ska kunna mötas behövs fler utbildningsplatser, liksom snabbt utökade möjligheter för omskolning och fortbildning, menar KT.
För att rekryteringsbehovet ska kunna mötas behövs fler utbildningsplatser, liksom snabbt utökade möjligheter för omskolning och fortbildning, menar KT.
9.3.2017

Jakobstad, Larsmo och Kronoby blir tvungna att byta räddningsverk när regeringen reformerar räddningsväsendet. I den proposition som regeringen gav till riksdagen i dag torsdag, heter det att vart och ett av de 18 landskapen ska ordna räddningsväsendet inom sitt eget område från och med 2019. Konsekvensen för Jakobstad, Larsmo och Kronoby blir att de överförs från Mellersta Österbottens räddningsverk till Österbottens räddningsverk.

Det blir landskapets affärsverk som får ansvaret för räddningsväsendet. På samma sätt som idag ska man vid tjänsteproduktionen kunna anlita avtalsbrandkårer.

Det finns idag  22 lokala räddningsverk i Finland. I och med reformen sammanslås i Nyland Helsingfors räddningsverk, Mellersta Nylands räddningsverk, Räddningsverket i Östra Nyland och Västra Nylands räddningsverk. I Norra Österbotten sammanslås räddningsverket i Uleåborg-Nordöstra Österbotten och Älvdalarnas räddningsverk. Jakobstad, Larsmo och Kronoby i Mellersta Österbotten ska enligt landskapsindelningen slås samman med Österbottens räddningsverk.

Reformen eftersträvar ett effektivare och mer ekonomiskt system där man har beredskap även för sällsynta storolyckor eller naturkatastrofer i hela landet.

Avsikten är inte att lägga ner brandstationer, heter det i Inrikesministeriets pressmeddelande.  Däremot stärks den statliga statliga styrningen. Bland annat får statsrådet rätt att besluta om ett eller flera lanskap ska få specialuppgifter.

Reformen av räddningsväsendet är en del av vård- och  landskapsreformen och den prehospitala akutsjukvården. Målsättningen är att räddningsverken även i fortsättningen ska ge prehospital akutsjukvård.

För närvarande sköter räddningsverken årligen ca 400 000 uppdrag inom den prehospitala akutsjukvården.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här