Social-och hälsovårdsministeriet gav besked på fredagen hur man tänker sig att kirurgitjänsterna skall fördelas i framtiden mellan sjukhusen. Enligt sjukvårdsdistriktets direktör ser läget bra ut för Vasa centralsjukhus.

Ministeriets förslag följer utredningsmännens förslag visar en snabb analys av sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga och utredningsmännens förslag var också positivt för Vasas del.

Vad händer med specialiteterna i Vasa

Den enda tolkningsbara paragrafen är enligt Göran Honga paragraf 6 i utkastet till förordning, och gäller operationer som koncentreras till universitetssjukhus eller sjukhus av motsvarande kaliber. I den paragrafen nämns ordet ”krävande” men samtidigt handlar det i texten om operationer som i hela landet på årsnivå understiger 200 stycken.

– Det här torde inte medföra några förändringar för Vasas del.

Remissbehandling följer

Utkastet till förordning kommer ut på remissbehandling men enligt sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga är det omöjligt att säga vad den behandlingen leder till. Riksdagen behandlar inte den här frågan utan den avgörs i statsrådet som en förordning.

– I slutändan är det här ren och skär regionalpolitik och ekonomi, det har ingenting med medicin att göra, säger Göran Honga.

Vi uppdaterar