– Har man tagit ett dåligt beslut går det att ändra. Det är i slutändan politikerna och inte tjänstemännen som avgör, säger Anna-Maja Henriksson angående Kommuntorgets artikel om att de mindre sjukhusen från årsskiftet inte längre ska kunna utföra dagkirurgiska operationer som kräver anestesi. 

– De mindre sjukhusen behandlas illa och jag förstår inte varför man ska montera ner det som fungerar och är effektivt, säger Henriksson som är SFP:s partiordförande och fullmäktigeordförande i Jakobstad.

Läs också: SHM: Slutopererat vid mindre sjukhus

Jakobstads sjukhus är ett av de sjukhus som enligt Hälso- och sjukvårdslagen inte längre har rätt att utföra dagkirurgiska operationer efter årsskiftet. Ingrepp som görs med lokalbedövning  kan man däremot fortsätta med. Henriksson poängterar ändå att det här är en nationell fråga också om Jakobstad gör att frågan för henne blir mer konkret i och med att hon känner till verksamheten på sjukhuset bra.

– Det är orättvist och inte i patienternas intresse. Flera av de orter beslutet gäller har gedigen erfarenhet och patienterna har varit nöjda, säger Henriksson.

Motiveringen att en centralisering skulle betyda bättre patientsäkerhet och inbesparingar ger hon inte mycket för.

– Det är något slags fix idé att det inte ska finnas anestesiologer på de mindre sjukhusen. Men de kan ha en viktig uppgift också i samband med en del undersökningar och inte bara under operationer. Om de försvinner från de mindre sjukhusen undrar jag verkligen hur det förbättrar patientsäkerheten, säger Henriksson.

Henriksson poängterar också att den dagkirurgisa verksamheten vid de mindre sjukhusen ofta fungerat väldigt effektivt och ser därför inte att det skulle ge någon inbesparing att ta bort dagkirurgin från de mindre sjukhusen.

”Går att ändra”

Henriksson hoppas att sista ordet inte är sagt i den här frågan och säger att hon ska ta upp saken bl.a. med familje- och omsorgsminister Annikka Saarikko.

– Jag tror det finns missnöje med den här lagändringen också i regeringsleden och att man först nu börjar inse vad formuleringen i lagtexten de facto betyder i praktiken, säger Henriksson.

– Om man gjort ett dåligt beslut och märker att det inte blir bra går det att ändra sig, säger Henriksson.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *