I Fiskehamnens nya central är man redo för reformerna

11.4.2018

Fiskehamnens central för hälsovård och välbefinnande samlar flera former av service under samma tak. – Vi är välrustade inför de kommande reformerna, säger Leena Turpeinen, direktör för hälsovårds- och missbrukar tjänster. 

Fiskehamnens nya central har stått öppen sedan början av februari. Hit kommer bl.a.alla invånare som tidigare hört till hälsovårdscentralerna i Hertonäs, Berghäll och Vallgård. Dagligen besöker mellan 1000 och 1500 personer den nya centralen.

Det som är nytt är att centralen inte bara erbjuder hälsovårdstjänster. Under samma tak finns nu både hälsovård och tandvård, psykiatri, missbrukartjänster och socialtjänster för ungdomar och vuxna och laboratorietjänster. I centralen kan man också få rehabiliteringstjänser och tjänster för handikappade. På många sätt fungerar centralen med andra ord på liknande sätt som de kommande social- och hälsovårdscentralerna som planeras inom valfrihetsmodellen.

– Vi är välrustade inför reformen. Om vi tänker oss att en del av vår verksamhet  i framtiden kommer att höra till landskapets affärsverk och en del till direktvalstjänsterna inom valfriheten har vi lätt att ”bryta loss” delarna från varandra rent administrativt, men ändå hålla expertisen under samma tak, säger Turpeinen.

Är ni rädda för konkurrens av en privat social- och hälsovårdscentral som slår upp dörrarna i t.ex. Hertonäs?

– Vi har gott om tid nu att övertyga hertonäsborna om att vi är en bra central, men det är klart att det i framtiden kan finnas invånare som väljer att lista sig hos en central som ligger närmare. Det här är en strategisk fråga för den offentliga sidan då vi nu funderar på om vi ska låta mindre hälsovårdscentraler stå kvar eller slå ihop små enheter till större, säger Turpeinen.

Mångprofessionella team i bakgrunden

Det som Fiskehamnen framför allt vill lyfta fram är den nya arkitekturen och hur den påverkar servicen. I den nya centralen har  läkarna och sjukskötarna inte egna rum utan delar på utrymmena.

Utrymmet är byggt så att väntrummen och korridorerna löper ytterst. Från de yttre korridorerna kommer man in i mottagningsrummen och bakom dem, längst in, finns personalens utrymmen för teamarbete, telefonsamtal och andra administrativa uppgifter.

– På det här sättet sitter inte läkaren ensam i sitt rum flera timmar om dagen, utan kan t.ex. ha mottagning på förmiddagen och göra andra uppgifter i personalutrymmet på eftermiddagen, säger överläkare Olli-Matti Valkonen.

Det här gör att personalen har lättare att konsultera varandra och utbyta information, menar man i Fiskehamnen. I centralen har man också frångått modellen med arbetspar och arbetar istället med mångprofessionella team som består av både läkare, skötare, munvårdare, socialarbetare,  fysioterapeuter och personal som arbetar inom psykiatrin.

– Responsen från kunderna har varit att det är praktiskt att få all service på ett och samma ställe, säger Turpeinen.

Robot i aulan

En annan tyngdpunkt i servicen är att utveckla didigtala tjänster, t.ex. elektronisk utvärdering av servicebehovet, egenvård o.s.v.

I aulan vid ingången kan man få hjälp av roboten Pepper. Hen hjälper t.ex. besökarna att använda anmälningsautomaten och hitta rätt i centralen.

– Det finns så klart de som tycker att vi istället kunde ha anställt en person, men Pepper jobbar varje dag från morgon till kväll, hen har ingen semester och dessutom underhåller han både barn och äldre med sina danser, säger Turpeinen.

Roboten betjänar på finska, svenska och engelska, men då Kommuntorget försöker prata med roboten svarar hen bara på finska.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här