Lokala lösningar och samarbete mellan privata aktörer och kommuner blir viktiga i framtiden. Svensk service är beroende av välvilliga tjäntstemän i landskapen. Bl.a. det här kom upp i paneldeiskussionen som avslutade det svenska programmet på Kommunmarknaden

Finns det klara vinnare och förlorare i vård- och landskapsreformerna? Det diskuterades av expertpanelen bestående av  Folkhälsans vd Stefan Mutanen, Doctagons vd Stefan Wentjärvi, kommunforskaren Siv Sandberg, Åbo Akademi och Arto Sulonen, direktör för Kommunförbundets juridiska enhet. Diskussionen leddes av Sandra Bergqvist, teamledare för Kommunförbundets svenska team.

– Valfriheten kommer att gynna tillväxtorter, men i glesbygden kan det bli svårare, säger Doctagons vd Stefan Wentjärvi.

Ändå tror han reformen kan vara en möjlighet att komma loss från gamla strukturer där offentlig upphandling mest handlar om penningtransaktioner och inte kvalitet.

Annons– Jag brukar jämföra med Formel1. Om man får dåliga resultat är det lätt hänt att man byter till en billigare chafför. Men för att få bra resultat måste man egentligen både ha bra chafför, bra bil och ett bra team. Ännu bättre är det om hela infrastrukturen på körbanan fungerar, då blir det riktigt bra. Samma gäller vården, säger Wentjärvi.

Reformen öppnar nu för fler bilar på tävlingsbanan. I och med en kommande valfrihetsmodell kan privata aktörer lista sig som serviceproducenter och vara med och konkurrera om patienterna. Siv Sandberg, forskare vid Åbo Akademi tycker inte vi ska vara rädda för nya bilar på banan.

– Vi har redan nu en stor serviceproduktion inom tredje sektorn och flera privata aktörer på marknanden. Det som är nytt är vem som bestämmer över pengarna, påpekar Sandberg.

”Risk för byråkratiskt helsike”

Samtliga i panelen menar att den starka statliga styrningen, som reformen ser ut att innebära då social- och hälsovården flyttas från kommunerna till de kommande landskapen, är problematisk.

– Den svagaste punkten i reformen är styrnings- och finansieringsmodellen. Det är ännu oklart hur vi får dem att fungera, säger Arto Sulonen, direktör för Kommunförbundets juridiska enhet.

På frågan om det är en risk ur demokratisynvinkel att staten får mer makt kontrar Sandberg med att vi har en demokratiskt styrd stat i Finland.

– Men hittills har vi haft ett system som bygger på tillit, nu kommer det att övergå till mer kontroll, säger Sandberg.

Då vårdreformen ska garantera att alla får samma service blir behovet att kontrollera vården och ställa krav på producenterna högre.

– Fast jag tycker att kravställningen ska vara hög. Däremot borde man följa modeller från andra industrier där man ställer höga krav men också ger stort utrymme för självständiga lösningar, säger Wentjärvi. Annars finns det risk för ett byråkratiskt helsike.

Stefan Mutanen, vd för Folkhälsan är inne på samma linje.

– Tydliga kriterier samt uppföljning är det som både samhället och individerna i längden vinner på, säger Mutanen.

Panelisterna diskuterar också lokala lösningar och samarbete med kommunerna. Enligt Stefan Wentjärvi är ett av de grundläggande problemen att man blint utgår från att centralisering alltid ger stordriftsfördelar och därmed är effektivare.

– Men de viktigaste valen är alltid lokala. På Doctagon anser vi att tjänsterna ska finnas där behover finns, säger Wentjärvi.

Sulonen frågar om det är smart att förbjuda kommunerna att grunda aktiebolag och vara med som vårdproducenter i och med att man då utesluter dem som idag har den största kunskapen.

Både Folkhälsan och Doctagon tycker det är viktigt att samarbeta med kommunerna.

– Ska man lyckas på mindre orter så gäller det att samarbeta med kommunerna och komma fram till nya och innovativa modeller, säger Wentjärvi. Och då handlar det inte bara om teknik utan också om t.ex. ledarskap.

Kan man bevara det svenska?

Också svenskans ställning i reformen och i de kommande landskapen  diskuterades under panelen.

Enligt Sandberg är utgångspunkten att vi har rättighet till svensk service och förhoppningen är att de rättigheterna   skrivs in på så många ställen som möjligt. Men också här lyfter hon fram det faktum att makten och pengarna förflyttas från hur det är idag.

– De beslut som har konkret betydelse för invånarna kommer att fattas hos servicepdoucenterna och hos tjänstemännen i landskapen. Redan idag ser vi att vem som är överläkare på en viss klinik kan spela roll för om man köper in svenskspråkig service eller inte. Vilka tjänstemän som bemannar viktiga poster inom landskapen kommer därför att vara avgörande, speciellt då när svensk service innebär högre kostnader, säger Sandberg.

Mutanen menar att det är med svenskan som med hela vårdreformen.

– Det har hållit på så länge att det börjar kännas som att ma vill ge upp. Men det är nu vi ska vara aktiva och orka. Kastar vi in handduken nu  blir det verkligt dåligt.

Till sist återgår panelen till vem det är som vinner på reformen.

– Det är åtminstone ambulanserna och taxibilarna, sammanfattar Sandberg.

Se videoupptagningen från paneldiskussionen här:

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Mycket bra panel diskussion med kompetenta deltagare. Det som Arto säger om styrningen var mycket intressant som även jag varit tveksam till. Dessutom så är styrningen som staten gör gentemot landskapen att här har ni påsen med pengar gör det ni ska med den.