Äldre betalar olika mycket för hemvårdstjänster

Ombudsmannen ska främja tillgodoseendet av de äldres rättigheter
Ombudsmannen ska främja tillgodoseendet av de äldres rättigheter
30.1.2017

Hur mycket äldre personer betalar för hemvården varierar stort från kommun till kommun, fastän det är fråga om nästan samma tjänster visar en undersökning från Institutet för välfärd och hälsa.

– Tjänsterna inom hemvården innebär stora kostnader för de äldre, men tyvärr finns det ingen helhetsbild över hur mycket kostnaderna skiljer sig regionalt, säger specialforskare Katja Ilmarinen till Kuntalehti.

En äldre person som använder sig av regelbunden hemvård över fyra timmar per månad betalar mellan 2,5 och 22 procent av sina inkomster som överskrider 573 euro i månaden. I medeltal är summan 15 procent av inkomsterna.

Om man behöver hemvård 28 timmar i veckan är kostnaden i snitt kring 30 procent, av de inkomster som överskrider inkomstgränsen, men kan variera mellan 15 och 35 procent.

Den summa som betalas får ändå inte överstiga de faktiska kostnaderna för att producera tjänsterna och den högsta möjliga procenten på inkomsten som kan tas ut slås fast i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården.

De här uppgifterna framgår ur en kartläggning där man samlat in hur mycket hemvården och andra stödtjänster kostat för den äldre befolkningen under år 2016. Uppgifterna är insamlade från cirka 200 kommuner på fastlandet.

Kommunerna kan själva fritt bestämma över hur mycket de tar betalt för olika stödtjänster och här finns också stora skillnader mellan kommunerna.

En måltid som levereras hem kan kosta mellan 5 och 11 euro, ett butiksbesök mellan 3 och 20 euro och dagcenterverksamhet mellan 7 och 23 euro per gång beroende på i vilken kommun du bor. Dessutom tar kommunen ofta betalt också för t.ex. trygghetstjänster och klädvård.

Här kan du läsa mer om undersökningen vid Institutet för välfärd och hälsa.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här