Grunderna i god förvaltning

Ett paket med allt du behöver veta som kommunal tjänsteman och förtroendevald, och dessutom på svenska. För att kunna fatta svåra beslut, är det viktigt att känna till hur kommunen fungerar. Nu erbjuder Kurstorget en videoutbildning med Kommunförbundets populära jurist Ida Sulin, där man i egen takt kan fördjupa sig i kommunal förvaltning. En unik chans att få utbildning på ett så här brett område på en gång.

Åtta videor (ca 20 min långa)

  1. Kommunförvaltningens aktörer och behörighet
  2. God förvaltning och jäv
  3. Anhängiggörande och beredning
  4. Beslutsfattande och offentlighet
  5. Delgivning och verkställande av beslut
  6. Ändringssökande
  7. Tjänsteinnehavarens ansvar och roll
  8. Den förtroendevaldas ansvar och roll

Föreläsare är ledande jurist Ida Sulin.

Pris:

  • 90 euro per person exklusive moms för en månad.

Priset gäller för anställda eller förtroendevalda i kommunen.

I priset ingår videoföreläsningar och digitalt föreläsningsmaterial.

Beställ här

För mer information mejla oss på kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi