Videoföreläsningar om dataskyddet

Den europeiska dataskyddsförordningen som trädde i kraft 25 maj 2018. Vad innebär den i praktiken, och hur påverkar den det dagliga arbetet i kommunen?

Webbinarier och föreläsningar från Kommuntorget Utbildning

Nu kan du köpa tillgång till bandade webbinarier och föreläsningar från Kommuntorget Utbildning så att du kan titta när och hur du vill.

Oavsett vilken område du arbetar inom så är sannolikheten stor att förordningen på något sätt kommer att påverka din arbetsdag. Anställda inom alla kommunala sektorer som arbetar med t.ex. administration, beredning, utbildning, HR, marknadsföring och IT kommer behöva se över sina system, rutiner och hur man arbetar med att samla in personuppgifter.

Med denna videoutbildning kan du utbilda hela kommunens personal i dataskyddsförordningen – på mindre än två timmar! För 90€/deltagare får du tillgång till videoföreläsaningar med Kommunförbundets jurist Ida Sulin. 

Videoföreläsningarna består av fyra delar video och kan köpas via Kurstorget.

Föreläsningarna behandlar följande teman:

  • EU:s dataskyddsförordning (23 minuter)
  • Behandling av personuppgifter (29 minuter)
  • Den registrerades rättigheter och kommunens skyldigheter (30 minuter)
  • Dataskydd i upphandlingar och avtal – Hur komma igång (18 minuter)

Kostnader och beställning

90 euro per person + moms för en månads tid.

Kontakta oss för beställning och mer information:
kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi