Videoföreläsningar om dataskyddet

Du har säkert redan hört talas om den nya europeiska dataskyddsförordningen som trädde i kraft 25 maj 2018. Vad innebär den i praktiken, och hur påverkar den det dagliga arbetet i kommunen?

Oavsett vilken område du arbetar inom så är sannolikheten stor att förordningen på något sätt kommer att påverka din arbetsdag. Anställda inom alla kommunala sektorer som arbetar med t.ex. administration, beredning, utbildning, HR, marknadsföring och IT kommer behöva se över sina system, rutiner och hur man arbetar med att samla in personuppgifter.

Med Kurstorgets videoutbildning kan du utbilda hela kommunens personal i dataskyddsförordningen – på mindre än två timmar! För en klumpsumma får din kommun trettio dagars obegränsad tillgång till videoföreläsaningar med Kommunförbundets ledande jurist Ida Sulin. 

Videoföreläsningarna består av fyra delar video och kan köpas via Kurstorget.

Föreläsningarna behandlar följande teman:

  • EU:s dataskyddsförordning (23 minuter)
  • Behandling av personuppgifter (29 minuter)
  • Den registrerades rättigheter och kommunens skyldigheter (30 minuter)
  • Dataskydd i upphandlingar och avtal – Hur komma igång (18 minuter)

Videoföreläsningen finns på finska och svenska.

Kostnader och beställning

1750 e plus moms (24 %) för obegränsad användning av svenska videor i kommunen under en månads tid. För både den finska och svenska versionen är priset 2000 e plus moms. Små kommuner, mindre än 150 årsverken, har möjlighet till rabatt. För mer information, ta kontakt med kurser@kommunforbundet.fi

Kontakta oss på Kurstorget för beställningar och mer information:
kurser[at]kommunforbundet.fi

För beställningar av enbart finska videor, kontakta Päivi Raitio på FCG, paivi.raitio@fcg.fi  Mer info om de finska videomodulerna på FCG:S hemsida: klicka här