Grunderna i god förvaltning

Behöver kommunens anställda och förtroendevalda fräscha upp sina kunskaper om hur kommunen fungerar? Nu erbjuder Kurstorget en videoutbildning med Kommunförbundets populära jurist Ida Sulin, där man i egen takt kan fördjupa sig i kommunal förvaltning. Beställ utbildningen för en eller tre månader och låt hela organisationen utbilda sig för samma pris.

Paketet består av:

Åtta videor (ca 20 min långa)

  1. Kommunförvaltningens aktörer och behörighet
  2. God förvaltning och jäv
  3. Anhängiggörande och beredning
  4. Beslutsfattande och offentlighet
  5. Delgivning och verkställande av beslut
  6. Ändringssökande
  7. Tjänsteinnehavarens ansvar och roll
  8. Den förtroendevaldas ansvar och roll

Föreläsare är ledande jurist Ida Sulin.

Frågebatteri och material
Till varje video finns en uppsättning flervalsfrågor där kursdeltagaren kan testa sina kunskaper. Föreläsningsmaterialet kan laddas ner som PDF.

Live frågetillfällen med föreläsaren Ida Sulin
Ett på våren (23.5.2019) och ett på hösten. Föreläsaren svarar på frågor som skickats in på förhand.

Pris: 

  • 2900 € + moms för en kalendermånad
  • 5900 € + moms för tre kalendermånader

Priset gäller för enskilda kommuner, och en beställning  gäller för personalen och de förtroendevalda i kommunen. Kommunen får ett lösenord till den webbaserade lärplattformen Optima, där utbildningen är tillgänglig för kommunen under den överenskomna tiden.

I priset ingår videoföreläsningar, digitalt föreläsningsmaterial, självtest i form av flervalsfrågor för varje modul, samt en för alla vårens beställare gemensam 2,5 h konsulteringssession med föreläsaren.

Frågor och beställningar
Melja oss på kurser@kommunforbundet.fi. 
Intresserade organisationer som inte är kommuner, ta kontakt för en offert.