I de kommande landskapsvalen kan det bli viktigt för väljaren att rösta in en representant från sin egen kommun i landskapsfullmäktige, visar forskning från  Kommunsektorns utvecklingsfond Kaks.

Speciellt i mindre kommuner  kan det bli viktigare för väljaren att rösta på en kandidat från den egna kommunen än att t.ex. rösta enligt parti, skriver Kaks i ett pressmeddelande.

Den här slutsatsen kommer docent Sami Borg fram till i en undersökning av finländarnas valbeteende i kommunalvalet 2017. I kommunalvalet var det framför allt partitillhörighet, kompetens att sköta ärenden och pålitlighet som avgjorde vem väljarna röstade på.

Nästan varannan väljare (44 procent) kände personligen  den kandidat han eller hon röstade på i kommunalvalet. Bäst käände väljarna kandidaterna i kommuner med under 10 000 invånare. I de kommunerna röstade man också flitigare än i övriga kommuner.

Två av fem röstberättigade lät bli att rösta i kommunalvalet. Största delen av dem som inte utnyttjade sin röst rätt var unga vuxna i åldern 25-34 som inte har fortsatt sina studier efter grundskolan.

AnnonsAv de som fyllt 75 ansåg 90 rpcent att det är en plikt att rösta. Bland de som är under 25 var färre än varannan (49 procent) av samma åsikt.

En stor del av väljarna ansåg att fel frågor diskuterades inför valet. Väljarna är klart mest intresserade av lokala och regionala frågor men över hälften tycker att frågor på nationell nivå stal uppmärksamhet på bekostnad av lokala frågor inför kommunalvalet 2017.

 

Rapporten i sin helhet på finska hittar du här.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *