Två år är ingen lång tid för att förbereda och flytta över verksamhet från ett ställe till ett annat, säger man på FPA. – Framför allt borde man se till att informationsöverföringen fungerar smärtfritt då verksamhet flyttas från ett ställe till ett annat, säger Elli Aaltonen, generaldirektör på FPA.

När utkomststödet flyttades till FPA från kommunerna vid årsskiftet uppstod långa köer. FPA:s generaldirektör Elli Aaltonen skrev bl.a. ett brev till kommunerna där hon bad kommunerna utreda om de kunde lösgöra personal som tillfälligt kunde hjälpa FPA att behandla ansökningarna om utkomststöd.

Elli Aaltonen berättar att man på FPA nu planerar att göra en analys av hela processen för att gå igenom och utvärdera hur man lyckades med att överföra utkomststödet från kommunerna till FPA.

– Men först ska vi klara av att korta köerna, det är prioritet ett. Sedan ska vi gå igenom och utvärdera hela kedjan från planeringskskedet och själva överföringen till fortsatta utvecklingsbehov.

AnnonsBrist på information

En orsak till att köerna blev så långa är att Folkpensionsanstalten är tvungen att samla in och spara all information om de personer som ansöker om utkomststöd på nytt trots att informationen ofta redan finns ute i kommunerna om personerna ifråga beviljats utkomststöd tidigare.

I lagen om ändringen av lagen om utkomststöd 1107/2016 står det på följande sätt om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter:

18 a §

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Folkpensionsanstalten har trots sekretessbestämmelserna rätt att av en kommunal socialvårdsmyndighet på begäran avgiftsfritt få uppgifter och utredningar som finns hos den kommunala socialvårdsmyndigheten och som är nödvändiga för behandlingen och avgörandet av ett utkomststödsärende som handläggs vid Folkpensionsanstalten.

Det är ordet handläggs i lagen som gör att FPA inte kan få in information från kommunerna på förhand om de personer som ansöker om utkomststöd.

– Det finns personer som har ansökt om utkomststöd en enstaka gång hos kommunen men inte blir kunder hos oss. Att ansöka om utkomststöd kan vara en känslig sak för många och därför ses det inte motiverat att FPA har alla uppgifter också om de personer som inte blir våra kunder, förklarar Tomi Ståhl, chef för Kompetenscentret för utkomstskyddsärenden vid FPA.

Eftersom FPA inte fått in grunduppgifter om de personer som tidigare ansökt och beviljats utkomststöd från kommunerna har det lett till en hel del arbete med att samla in och spara uppgifterna. Många ansökningar är också bristfälliga och saknar bilagor etc.

– Det var inte direkt mängden ansökningar som överraskade oss, utan hur många komplicerade fall det var som behöver tilläggsutredning. Vi vill göra ett grundligt arbete, säger Ståhl.

Vårdreformen påverkar över tio gånger fler

 

Den pågående vård- och landskapsreformen kritiseras av många för en alltför stram tidtabell. I den offentliga diskussionen har blicken riktats mot FPA:

”Om det var så här svårt att flytta ett stöd från kommunerna till FPA, hur svårt blir det då inte att flytta hela social- och  hälsovårdssektorn?”

Aaltonen påpekar att det inte går att jämföra rakt av. Över 500 000 personer beviljas utkomststöd årligen.

– Talar vi om att flytta hela social- och hälsovården handlar det om en volymer som är över tio gånger större, säger Aaltonen.

Hon påminner om att landskapen är nya instanser och tillgång till den information som redan finns i kommunerna kommer att vara viktig.

– Information är det första redskapet för att komma igång med arbetet. Om landskapen inte får informationen överförd från kommunerna blir de tvungna att börja från noll på samma sätt som vi, säger Aaltonen.

Två år ingen lång tid

Med facit på hand säger Tomi Ståhl att de två åren kommunerna och FPA hade på sig att förbereda överföringen av utkomststödet inte var en särskilt lång tid.

– Två år kan låta långt. Men det handlar om en jättestor process och förändring, säger Ståhl.

Han nämner bl.a. alla avtal som skulle skrivas, elektroniska system som skulle byggas och personal som skulle rekryteras och utbildas.

– Dessutom handlar det inte bara om att överföra behandlingen av ansökningarna och utbetalningen till FPA, utan vi vill ju också göra tjänsten bättre för dem som ansöker om utkomststöd, för invånarna, säger Ståhl.

Ståhl säger också att det hade varit bra med fler pilotprojekt för att kunna förutse vilka möjliga problem som kunde uppstå.

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *