Kymmenedalen och Södra Karelen vill vara med i regeringens pilotförsök inom valfriheten visar en snabbkartläggning som Kuntalehti gjort. Genom piloterna kan man påverka lagstiftningen tror man i Södra Karelen.

De flesta landskap väntar på klarare riktlinjer från regeringen innan de fattar beslut om att gå med i pilotprojektet om valfriheten, men  i Södra Karelen och Kymmenedalen ser man pilotförsöken som en möjlighet att påverka ändringar i lagstiftningen. Det visar en kartläggning som Kuntalehti gjort där tretton förändringsledare svarat.

Flera av landskapen ställer sig försiktigt positiva till att vara med i pilotprojektet, medan en del ser det som snarast omöjligt att delta. Tidtabellen är snäv. Pilotförsöken kan inledas redan på detta års sida och därför måste landskapen som vill vara med vara snabba. Däremot är kriterierna för att delta inte ännu offentliga.

13 förändringsledare svarade på frågan om deras landskap ska gå med i pilotförsöket

Ja – Kymmenedalen, Södra Karelen
Antagligen –
Mellersta Österbotten
Försiktigt kanske –
Södra Savolax, Södra Österbotten, Österbotten, Norra Karelen
Väntar –
Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland
Knappast –
Nyland, Egentliga Finland, Birkaland, Norra Österbotten

Pentti Itkonen vd, för Eksote i Södra Karelen säger till Kuntalehti att man kommer vara tvungen att kontinuerligt justera lagarna och att pilotförsöken därför är ett bra sätt att se vilka förändringar som behövs.

– Det är bättre att förslagen kommer från vardagen än från möteslokalerna i Kronohagen, säger Itkonen.

I Mellersta Österbotten har man inom samkommunen Soite redan diskuterat valfrihetsmodellen och pilotförsöket, berättar Soites vd och Mellersta Österbottens förändringsledare Ilkka Luoma. Ett slutligt beslut om Mellersta Österbotten går med fattas ändå först då regeringen kommit med klarare riktlinjer.

Luoma säger att den finansiering som utlovats landskapen som går med i pilotprojektet motiverar.

– Med tilläggsfinansieringen kan man eventuellt upprätthålla en bättre servicenivå för invånarna i landskapet än om man inte är med som pilotlandskap, säger Luoma.

Läs Kuntalehtis artikkel i sin helhet här: Kaksi maakuntaa tietää jo haluavansa valinnanvapauspiloottiin

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *